CONCEPTUALIZAREA CATEGORIEI RUȘINE ÎN LIMBILE ENGLEZĂ ȘI ROMÂNĂ

Viorica LIFARI

Abstract


Lucrarea de față este consacrată conceptului social rușine în limbile engleză și română. Studiile interculturale și inter­disciplinare au căpătat recent o popularitate mare, astfel contribuind la o înțelegere mai bună a celor mai subtile particularități ale mentalității umane, fapt ce transformă atât studiul limbilor, cât și predarea acestora într-un proces mai ușor. În același timp, studiile din acest domeniu conduc individul spre acumularea cunoștințelor și dezvoltarea compe­tențelor de a ține o comunicare interculturală de nivel.

Studiul elaborat este bazat pe metode preluate din lingvistica cognitivă, sugerate și aplicate de lingviști notorii, precum George Lakoff, Anna Wierzbicka și Krawczac Karolina. Pentru a explica semnificația unui termen emotiv utilizat în context, elaborăm scenariul cognitiv sau schema imagistică descrisă de meta-limbajul semantic natural găsit în toate limbile. Această metodă ajută lingviștii să identifice nuanțele sensului termenilor existenți în diferite limbi, care aparent denumesc aceleași concepte. Totodată, ne concentrăm pe cele două tipuri de culturi: cea de tip individualist și cea de tip colectivist în care conceptul rușine e perceput în mod diferit.

Corpusul pe care se bazează această lucrare e compus din 194 de aforisme ce conțin lexemul shame (rușine) în limba engleză și 203 aforisme în limba română. Autorii aforismelor sunt scriitori clasici și moderni englezi, americani și români.

 

CONCEPTUALIING THE CATEGORY OF SHAME IN THE ENGLISH AND ROMANIAN LANGUAGES

The given paper is devoted to the social concept of shame in the English and Romanian languages. Intercultural and interdisciplinary studies have recently acquired a great popularity and they contribute to a better comprehension of the most subtle peculiarities of a people’s mentality, fact which makes both the study of the language and teaching it easier. At the same time studies in this domain lead the individual to acquiring knowledge and skills in conducting a qualitative intercultural communication.

The undertaken study is done by using the cognitive linguistics methods, suggested and applied by such outstanding linguists as George Lakoff, Anna Wierzbicka and Krawczac Karolina. To explain the meaning of an emotion term used in context we make use of the cognitive scenario or the image schema described by means of the Natural Semantic Meta-language found in all the languages. This method helps linguists identify the specific shades of meanings of the terms found in various languages that denote apparently the same concepts. Alongside we concentrate on the two types of culture: individualistic and collectivistic in which the concept of shame is perceived in a different way.

Corpus linguistics that we base the research on is composed of 194 aphorisms that contain the lexeme shame in English and 203 aphorisms in Romanian, the aphorisms are written by the modern and classical English, American and Romanian writers.


Keywords


semantic category, concept, cognitive linguistics, mentality, natural semantic meta-language, intercultural study.

Full Text:

PDF

References


KRAWCZAC, K. Negative self–evaluative emotions from a cross-cutural perspective. A Case of “shame” and “guilt” in English and Polish. Disponibil: www.lattice.cnrs.fr/.../Karolina_Krawczak_Negative_self-eva... [Accesat: 1.03.2019]

GILBERT, P. Evolution, social roles and the differences in shame and guilt. In: Social Reasearch, 2003, no.70(4), p.1205-1230. Disponibil: https://philpapers.org/rec/PAUESR [Accesat: 1.03.2019]

EDELSTEIN, R. et al. A cross-cultural examination of lexical studies of self-conscious emotions. In: Tracy J.I, R.W Robins & J.P Tangney (Eds.). The Self-conscious emotions: Theory and Research. New York: Guilford, 2007, p.194-208. Disponibil: http://www.rpforschools.net/articles/ASP/Tracy%20&%20Robbins%202007%20Self-Conscious %20Emotions%20-%20Where%20Self%20and%20Emotion%20Meet.pdf [Accesat: 1.03.2019]

TANGNEY, J. et al. Are shame, guilt and embarrassment distinct emotions? In: Journal of Personality and Social Psychology, 1996, no.70(6), p.1256-1269. Disponibil: https://www.researchgate.net/profile/June_Tangney/ publication/ 14534449_Are_Shame_Guilt_and_Embarrassment_Distinct_Emotions/links/02e7e520294b4ef95a000000.pdf [Accesat: 1.03.2019]

SZNYCER, D. et al. Cross-Cultural Differences and Similarities in Proneness to shame: An adaptationist and eco¬lo-gical approach. In: Evolutionary Psychology, 2012, no.10(2), p.352-370. Disponibil: https://journals.sagepub. com/ doi/full/10.1177/147470491201000213 [Accesat: 1.03.2019]

ROCHAT, P. Others in Mind. Social Origins of Self-consciousness. Cambridge: CUP, Cambridge, 2009. Disponibil: https://epdf.tips/download/others-in-mind-social-origins-of-self-consciousness.html [Accesat: 1.03.2019]

TRIANDIS, H. The Self and Social behavior in Differing Cultural Contexts. In: Psychologycal review, 1989, vol.96, no.3, p. 506-520. Disponibil: https://pdfs.semanticscholar.org/.../c4e7d3c7b083796c54a91... [Accesat: 1.03.2019]

STOICA, G. Lexicul socio-afectiv în româna veche. Studiu de caz – Ruşine. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p.355-366. Disponibil: www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V841/pdf [Accesat: 30.10.2018]

https://www.goodreads.com/quotes/tag/shame [Accesat: 23.07.2018].

http://subiecte.cita tepedia.ro/despre.php?s=ru%Baine [Accesat: 27.07.20018].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.