PROCEDEE ȘI STRATEGII LINGVISTICE DE CREATIVITATE ÎN DISCURSUL PUBLICITAR

Lucia VESTE

Abstract


Odată cu dezvoltarea noilor tehnologii și cu progresarea în toate domeniile, strategiile de promovare a noilor pro­duse au evoluat și ele considerabil. Astăzi, scopul primar al discursului publicitar rămâne a fi cel de influențare și mani­pu­lare. Totuși, procedeele și strategiile lingvistice actualizându-l au progresat de la informarea propriu-zisă (funcția informa­tivă) spre funcția creativă a publicității.

Creativitatea discursului publicitar poate fi de ordin lexical sau sintactic. În cazul creativității lexicale, creativitatea este determinată de următoarele procedee și strategii lingvistice: refuncționalizare, recategorizare lexicală, nominalizare, grafisme, derivare, creativitatea imperativului lexical, compunere, modificări ortografice prin suprapunere, deraiere lexicală, hapax legamenon etc. Creativitatea sintactică este actualizată prin: construcții hibride, omiterea verbelor etc.

În acest sens, vom analiza și exemplifica, în continuare, fiecare caz, menționat supra, de creativitate lexicală și creativitate sintactică, în baza discursului publicitar.

 

LINGUISTIC CREATIVITY PROCESSES AND STRATEGIES IN THE ADVERTISING DISCOURSE

With the development of new technologies and of progress in all areas, the strategies for promoting new products have evolved considerably. Today the primary purpose of the advertising discourse remains to influence and manipulate. However, the linguistic processes and strategies have updated it and progressed from informing itself (the informative function) to the creative function of the advertising.

The creativity of the advertising speech can be lexical or syntactic. In case of lexical creativity, it is determined by the following linguistic procedures and strategies: refunctionalisation, lexical reclassification, nomination, graphs, derivation, creativity of the lexical imperative, composition, orthographic overlay, lexical derailment, hapax legamenon, etc. Syntactic creativity is updated by: hybrid constructions, omission of verbs, etc.

In this sense, we will further analyse and exemplify each case of lexical creativity and syntactic creativity, above mentioned, based on the advertising discourse.


Keywords


lexical creativity, syntactic creativity, advertising discourse, linguistic emancipation, discursive density

Full Text:

PDF

References


ZBANȚ, L. Discursul publicitar la superlativ. În: Colocviul internațional de științe ale limbajului „Eugeniu Coseriu” (Chișinău – Suceava – Cernăuți), ediția a XI-a. 12-14 mai 2012, Volumul I. Chișinău, 2012.

POPESCU, R. Means of Obtaining Lexical Creations in the Advertorial Discourse. In: Boldea I. Studies on Literature, Discourse and Multicultural Dialogue, section Communication and Public Relations. Târgu-Mureș: Arhipelag, 2013, p.373-382.

BACHALA, N., BENTOLILA A., CARVALHO V. Structures syntaxiques des textes publicitaires. In: Langue française, 1977, no.35, p.107-112.

BONHOMME, M. La publicité comme laboratoire du français actuel. In: L'information grammaticale. 2002, no.94, p.33-38.

ADAM, J.-M., BONHOMME, M. L’argumentation publicitaire. Rhétorique de l’éloge et de la persuasion. Paris: Armand Colin, 2007. 238 p.

WILSON, D., CARSTON R. A Unitary Approach to Lexical Pragmatics: Relevance, Inference and Ad Hoc Concepts. In: Pragmatics: Palgrave. Editors: Noel Burton-Roberts, 2007, p.230-259.

BYRNE, B. Relevance Theory and the language of advertising. In: CLS Occasional Paper, no.31, Trinity Coll., Dublin (Ireland). Centre for Language and Communication Studies, 1992, p.80.

Corpus de exemple

Slogans de pub. Skyrock. Disponibil: https://slogansdepub.skyrock.com. [Accesat: 29.05.2019].

Aide à trouver votre slogan. Idée Slogan. Disponibil: http://www.ideeslogan.com/marque/items/slogan-vrai-2.html. [Accesat: 29.05.2019].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.