STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND EVALUAREA COMPETENȚEI DE LUARE DE NOTE ÎN INTERPRETAREA CONSECUTIVĂ DIN ENGLEZĂ ÎN ROMÂNĂ LA STUDENȚI

Ina SÎTNIC

Abstract


Lucrarea prezintă rezultatele unui studiu experimental întreprins la Departamentul Traducere, Interpretare și Lingvis­tică Aplicată, cu scopul de a evalua competența de luare de note în interpretarea consecutivă (IC) din limba engleză în limba română la studenții anului II. Determinarea calității traducerilor s-a produs în baza analizei calitative și cantitative a erorilor de IC și a elementelor de paralimbaj identificate în traducerile subiecților studiului și în baza clasificărilor propuse de către H.Barik, B.J. Delisle, R.D. Gonzales et.al. și G.Lungu-Badea pentru erorile de traducere și a clasifică­rilor lui F.Poyatos și B.Tissi pentru elementele paralingvistice.  

 

EXPERIMENTAL STUDY ON NOTE-TAKING SKILLS ASSESSMENT IN CONSECUTIVE INTERPRETING FROM ENGLISH INTO ROMANIAN IN UNDERGRADUATES

The paper presents the results of an experimental study conducted at the Department of Translation, Interpretation and Applied Linguistics. It is a qualitative and quantitative didactic approach to consecutive interpreting (CI) aiming at determining 2nd year undergraduates note taking skills in CI from English into Romanian. The quality of students’ CI was assessed based on the types of errors and paralinguistic elements found in their translation versions as well as on the classifications provided by H.Barik, B.J. Delisle, R.D. Gonzales et.al. and G. Lungu-Badea for errors of translation and the classifications of paralinguistic elements by F. Poyatos and B. Tissi.


Keywords


consecutive interpreting, note-taking, didactic approach, errors of translation, interpreting skills

Full Text:

PDF

References


GILLIES, A. Note-taking for Consecutive Interpreting – Short Course. Manchester: St Jerome Publishing, 2005. 239p. ISBN 1900650827

SETTON, R., DAWRANT, A. Conference Interpreting. A Complete Course. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2016. 470 p. ISBN 978 90 272 6757 3

DELISLE, J. La traduction raisonnée: manuel d’initiation à la traduction professionnelle, anglais, français: méthode par objectifs d’apprentissage. Ottawa: University of Ottawa Press, 2003. 608p. ISBN 978-2-7603-1628-7

POYATOS, F. Paralanguage. A Linguistic and Interdisciplinary Approach to Interactive Speech and Sound. Amsterdam/ Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1993. 478 p. ISBN 90-272-3527-9

CIOCANU, I. Un minut, o minută. În: Revista Limba Română, rubrica Cum vorbim, Cum scriem? 2004, nr.9-10, p.69-73. ISSN 0235-9111

BARIK, H.A. Description of Various Types of Omissions, Additions and Errors of Translation Encountered in Simultaneous Interpretation. In: Meta., 1971, no.4, vol.16, p.278-293.

GILE, D. Regards sur la recherche en interprétation de conférence. France: Presses Universitaires de Lille, 1995, 276 p. ISBN 2-85939-470-2

ILG, G., LAMBERT, S. Teaching Consecutive Interpreting. In: Interpreting: international journal of research and practice in interpreting, 1996, vol.1, no.1, p.69-99.

LUNGU-BADEA, G. Mic dicționar de termeni utilizați în teoria, practica și didactica traducerii. Timișoara: Editura Universității de Vest, 2012. 221 p. ISBN 978-973-125-362-6

TISSI, B. Silent pauses and disfluencies in simultaneous interpreting: A descriptive analysis. In: The Interpreters Newsletter, vol.11, no.10, 2000, p.103-127.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.