TERMINOLOGIA STOMATOLOGICĂ: STRUCTURĂ ȘI RAPORTURI SEMANTICE

Natalia VREME

Abstract


Terminologia medicinei dentare, fiind într-o continuă dezvoltare datorită progresului tehnologic și medical, reprezintă o adevărată provocare pentru medicii specialiști din acest domeniu și pentru traducători. Protetica, implantologia dentară, metodele și abordările noi pentru tratamentul dinților generează crearea de noi termeni pentru diverse inovații în stoma­tologie, extinzând astfel, într-un mod impresionant, limbajul specializat al medicinei dentare. Lucrarea dată are drept scop analiza principalelor procedee de formare a sistemului terminologic al stomatologiei ca parte integrantă a limbajului medical și relevarea anumitor particularități semantice ale acestei terminologii. Numărul considerabil de unități termi­no­logice complexe confirmă productivitatea compunerii sintagmatice în procesul de formare a termenilor din domeniul medicinei dentare.

 

DENTAL CARE TERMINOLOGY: STRUCTURE AND SEMANTIC RELATIONS

Dental care terminology is constantly developing due to the continuous technological and medical progress. Prosthetics, dental implantology, different new methods and approaches to teeth treatment trigger challenges to generating new terms for various innovations in dentistry, thus expanding impressively the specialized language of this medical field. This paper aims at analysing the issue of term formation patterns in dental care terminology as a part of medical language and revealing some semantic peculiarities of this scientific terminology. The striking number of complex terminological units proves that compounding is notably a productive way in the formation of dental terms.


Keywords


Terminologia medicinei dentare, fiind într-o continuă dezvoltare datorită progresului tehnologic și medical, reprezintă o adevărată provocare pentru medicii specialiști din acest domeniu și pentru traducători. Protetica, implantologia dentară, metodele și

Full Text:

PDF

References


KOCOUREK, R. La langue française de la technique et de la science. Wiesbaden: Oscar Brandstetter, 1982. 259 p. ISBN 3-87097-109-6

DRUȚĂ, I. Dinamica terminologiei românești sub impactul traducerii. Chișinău: CEP USM, 2013. 335 p. ISBN 978-9975-71-477-8

CHIŞ, D. Formarea termenilor. [Accesat: 21.05.2018]. Disponibil: www.litere.uvt.ro/vechi/documente_pdf/

CUNIȚA, A. La formation des mots – La derivation lexicale en français contemporain. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1980. 239 p.

MORRIS, R. Historical Outlines of English Accidence. London: Macmillan and Co. 1873. 469 p. [Accesat: 4.05.2018]. Disponibil: https://archive.org/details/hisoricaloutlin00lldgoog.

BAUER, L. Introducing Linguistic Morphology. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1988. 272 p. ISBN 0852245610

SCALISE, S., VOGEL, I. Cross-Disciplinary Issues in Compounding. Current Issues in Linguistic Theory 311. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2010. 382 p. ISBN 9789027248275

ДАНИЛЕНКО, В.П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. Москва: Наука, 1977. 246 с. ISBN 978-5-7695-4951-9

NUNN, J.H., CARTER, N.E., GILLGRASS, T.J. Et al. The interdisciplinary management of hipodontia: background and role of pediatric dentistry. In: British Dental Journal, 2003, no194, p.245-251. ISSN 0007-0610

POLDER, B.J., VAN´T HOF, M.A., VAN DER LINDEN, F.P.G.M., KUIJPERS - JAGTMAN, A.M. A Meta-analysis of the Prevalence of Dental Genesis of Permanent Teeth. In: Community Dentistry and Oral Epidemiology, 2004, no32, p.217-226. ISSN 0301-5661


Refbacks

  • There are currently no refbacks.