MUZICA ȘI PUTEREA POLITICĂ ÎN MOLDOVA MEDIEVALĂ

Eduard RUSU

Abstract


Muzica reprezintă una dintre principalele forme de manifestare a puterii politice, mai ales pentru perioada medie­vală, în primul rând datorită faptului că domnul era singurul care avea dreptul de a deține muzică oficială. În afara acesteia, domnul avea și alte diverse formații muzicale, așa-numita „muzică de curte”, care avea rolul de a înfrumuseța atmosfera, de relaxare și, nu în ultimul rând, de expunere a superiorității în fața supușilor. În multiplele manifestări de la Curte putem întâlni atât muzica oficială (militară) menționată, cât și pe cea particulară, folosită cel mai des și mai evident în timpul ospețelor și diferitelor petreceri, dar și în alte cazuri, precum sărbătorile religioase sau simple momen­te de relaxare. Indiferent de natura ei, muzica reprezinta o modalitate de exprimare multiplă a puterii politice și de legi­timare, dar și un „instrument” eficient de transmitere a acesteia.

 

MUSIC AND POLITICAL POWER IN MOLDOVA IN MEDIEVAL TIMES

Music represents one of the main forms of manifestation for the political power, especially for the medieval period, primarily due to the fact that the ruler was the only one who laid claim to such kind of music. Apart from this, the ruler was also the owner of other various musical ensembles, known as “courtly music”, which had the role of providing a pleasant ambience, of relaxing the audience and, last but not least, as a manifestation of one’s superiority towards their subjects. In the many events housed at the court, one can notice both the official (military) type of music, already mentioned above, but also the private one, more frequently and obviously encountered during feasts and parties, but in other cases, too, such as during the religious holidays or for the most common moments of relaxation. Regardless of its nature, music represents a way of multiple expression for political power and legitimacy, but also its most effective “transmission” instrument.


Keywords


music, political power, ruler, Moldavia, Ottoman Empire, ceremony, symbol, prince court.

Full Text:

PDF

References


PANAITESCU, P.P. Călători poloni în Țările Române. București, 1930. 276 p.

Călători străini în Țările Române. Vol.VII, îngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu. București: Editura Ştiinţifică, 1980. 642 p.

Călători străini în Țările Române. Vol.VIII, îngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983. 704 p.

LUPAȘ, I. Cronicari și istorici români din Transilvania. Școala ardeleană. Vol.1. Craiova: Scrisul Românesc, 1933. 296 p.

Cronicari munteni. / Selecția textelor, studiu introductiv, note, comentarii și glosar de Dan Horia Mazilu. București: Univers Enciclopedic, 2004. 994 p. ISBN 973-793-430X, 978-973-79-343-07

Călători străini în Țările Române. Vol.VI, volum îngrijit de M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru şi Mustafa Ali Mehmet. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1976. 870 p.

WELLESZ, E. A history of Byzantine Music and Hymnography. Oxford, 1961. 469 p.

FLUSIN, B. La civilisation byzantine, troisième edition. Paris: Presses Universitaires de France, 2012. 128 p. ISBN 9782130575245

URECHIA, V.A. Istoria românilor, seria de volume pentru 1774-1786, tom I. București, 1891. 613 p.

Paul din Alep. Jurnal de călătorie în Moldova și Valahia. / Studiu introductiv, ediția manuscrisului arab, traducere în limba română, note și indici de Ioana Feodorov, cuvânt-înainte Acad. Răzvan Theodorescu. București-Brăila: Editura Academiei Române, Muzeul Brăilei-Editura Istros, 2014. 620 p. ISBN 978-973-27-2429-3

Călători străini despre Ţările Române. Vol.V, îngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1973. 771 p.

Literatură românească de ceremonial. Condica lui Gheorgachi, 1762. / Studiu şi text de Dan Simonescu. Bucureşti, 1939. 333 p.

GOROVEI, Ș.S. Doamna Elisabeta Movilă. Contribuții pentru o biografie nescrisă. În Movileștii. Istorie și spiritua-litate românească. II. Ieremia Movilă. Domnul. Familia. Epoca. Sfânta Mănăstire Sucevița, 2006, p.273-302. ISBN 9789737627490

Istoriile domnilor Țării Românești de Radu Popescu Vornicul, introducere și ediție critică întocmite de Const. Grecescu. București: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1963. 330 p.

Akbulut, İlhan. Military (Mehter). Disponibil: http://www.turkishculture.org/music/military-mehter-86.htm [Accesat: 17.01.2019].

Çelenk, Koray. Establishment aim and present situation of the institutions giving professional music education in Turkey. In: William Sayers & Hasan Tahsin Sümbüllü (edit.). Music and Music Education from Ottoman Empire to Modern Turkey. London & Istanbul. AGP 2016, p.54-63. ISBN 978-605-83281-2-9

Fr. J. Sulzer în Dacia cisalpină și transalpină. / Trad. și îngrijirea ediției de Gemma Zinveliu, București: Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, 1995. 275 p. ISBN 973-42-0162x

Cantemiru Principe de Moldavi'a, Demetriu. Istoria Imperiului Otomanu. Creșcerea și scăderea lui. Partea I, tradusă de Dr. Ios. Hodosiu. București, 1876. 577 p.

SOYDAȘ, E.M. Musical performance at the Ottoman court in the sixteenth and seventeenth centuries. In: „Performa ’11” – Encontros de Investigação em Performance Universidade de Aveiro, Maio de 2011, p.1-10. ISBN 978-972-789-336-2

FELDMAN, W. Mehter. In: The Encyclopaedia of Islam, new edition, C.E. Bosworth, E. Van Donzel, B.Lewis, CH.Pellat, W.P. Heinrichs (edit.), volume VI, MAHK-MID, Leiden, Brill, 1991, p.1007-1008. ISBN 90-04-08112-7

URICARUL, A. Cronica paralelă a Țării Românești și a Moldovei. Vol.2, ediție critică de Gabriel Ștrempel. București: Minerva, 1994. 372 p. ISBN 973-21-0374-4; 973-21-0363-9

YEKTA BEY, R. Turquie. La musique turque, în Albert Lavignac, Encyclopédie de la musique et dictionnaire du conservatoire, première partie, Histoire de la musique [5]…, Paris, 1922, p.2945-3064.

MAXIM, M. Țările Române și Înalta Poartă. București: Editura Enciclopedică, 1993. 301 p. ISBN 973-45-0049-X

GUBOGLU, M. Cronici turcești privind Țările Române, sec. XVI – începutul sec. XVIII. Extrase. Vol.2. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974. 541 p.

GOROVEI, Ș.S. La paix moldo-ottomane de 1486 (quelques observation en marge des textes), En: Revue Roumanie Dʼhistoire, tome XXI, nos. 3-4, Juliet-Décembre, 1982, p.405-421.

GUBOGLU, M., MUSTAFA, M. Cronici turcești privind Țările Române, sec. XV – mijlocul sec. XVII. Extrase. Vol.1. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1966. 554 p.

CANTEMIR, D. Descrierea Moldovei. / Traducere după originalul latin de Gh.Guţu. Bucureşti: Editura Academiei, 1973. 404 p.

FOTINO, D. Istoria generală a Daciei sau a Transilvaniei, Țării Muntenești și a Moldovei. / Trad. George Sion. București: Valahia, 2008. 800 p. ISBN 978-973-88815-4-9

Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea. Serie nouă. Vol.I (1801-1821), îngrijit de Georgeta Filitti, Beatrice Marinescu, Șerban Rădulescu-Zoner, Marin Stroia. București: Editura Academiei Române, 2004. 1038 p. ISBN 973-27-1129-9; 973-27-1130-2

STOICESCU, N. Sfatul Domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII). Bucureşti: Editura Academiei, 1968. 317 p.

Călători străini despre Ţările Române, vol.IV, îngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1972. 700 p.

Călători străini despre Ţările Române. Vol.II, îngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1970. 766 p.

BRÉHIER, L. Civilizaţia bizantină. / Trad. Nicolae Spincescu. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1994. 564 p. ISBN 973-44-0133-5

RUSU, E. Polihronionul – modalitate de evidențiere a puterii domnești prin muzică. In: Cercetări Istorice. Serie nouă, an. XXXVII. Iași, 2018, p.85-94. ISSN 1453-3960

Documenta Romaniae Historica, A Moldova. Vol.VI (1546-1570). București: Editura Academiei Române, 2008. 975 p.

CIOBANU, Gh. Despre așa-numita gamă țigănească. In: Studii de etnomuzicologie și bizantinologie, vol.1. București: Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 1974, p.83-104.

POPESCU-JUDETZ, E. Dimitrie Cantemir. Cartea Științei Muzicii. București: Editura Muzicală a Uniunii Compo-zitorilor, 1973. 408 p.

Călători străini despre Ţările Române. Vol.IX, îngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu. Bucureşti: Editura Academiei Române, 1997. 732 p. ISBN 973-27-0566-3

Călători străini despre Ţările Române. Vol.X, Partea I, îngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2000. 826 p. ISBN 973-27-0699-6


Refbacks

  • There are currently no refbacks.