RESTRICŢIONAREA ADMINISTRATIVĂ A ACTIVITĂŢILOR COMERCIALE DIN BASARABIA ÎN PERIOADELE DE RĂZBOI ŞI EPIDEMII (1806-1856)

Andrei EMILCIUC

Abstract


În acest articol autorul constată că războaiele ruso-turce şi epidemiile au reprezentat impedimente importante în dez­vol­tarea comerţului Basarabiei în perioada 1806-1856. Era afectat deopotrivă atât comerţul exterior, cât şi cel interior, atât în mod direct, cât şi indirect. Direct – prin interdicţiile impuse comerţului din considerente geopolitice sau epide­mio­logice, respectiv pentru a lipsi armatele inamice de provizii şi a bloca pătrunderea molimei. Indirect – prin sustra­gerea ţăranilor de la muncile agricole, în scopul asigurării necesităţilor armatei sau prin închiderea unităţilor de comerţ în scopul prevenirii răspândirii molimei.

 

ADMINISTRATIVE RESTRICTION OF COMMERCIAL ACTIVITIES IN BASARABIA DURING WARS AND EPIDEMICS (1806-1856)

In this article, the author ascertains that wars and epidemics have been important impediments to the development of trade in Bessarabia in 1806-1856. Both foreign and domestic trade was affected, directly and indirectly. Directly – through trade bans on geopolitical or epidemiological reasons, namely to deprive enemy armies of supplies and to block the penetration of the plague. Indirectly – by forcing the peasants from agricultural works, in order to secure the needs of the army or by closing down trade units to prevent the spread of the plague.


Keywords


Bessarabia, trade, epidemics, epizootics, state of war, interdiction, quarantine, Russian-Turkish wars, Russian Empire.

Full Text:

PDF

References


AGACHI, A. Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţie militară rusă (1806-1812). Ediţia a doua. Chişinău, 2008.

PROUSIS, T.C. Risky Business: Russian Trade in the Ottoman Empire in the Early Nineteenth Century. In: Mediterranean Historical Review, vol.20, no.2, December 2005, p.201-226.

СМОЛЬЯНИНОВ, К. История Одессы. B: Записки Одесского Общества истории и древностей, T.III. Одесса, 1853, c.338-432.

ЗОЛОТОВ, В.А. Внешняя Торговля Южной России в первой половине XIX века. Ростов, 1963.

БЛIОХ, И.С. Финансы России XIX столетия. История – Статистика. Том I. СПб, 1882.

ШМИДТ, А. Материалы для географии и статистики России. Херсонская губерния. Ч.1. СПб.: Военная типография, 1863.

Полное Собрание Законов Российской Империи (în continuare – ПСЗРИ), собр.I, том XXXIX, 1824. СПб., 1830, №30115.

ANRM. F.2, inv.1, d.15.

ГРОСУЛ, Я.С. Автономия Бессарабии в составе России (1812-1828 гг.). B: Труды по истории Молдавии. Кишинев, 1982.

ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXII, 1812-1815. СПб., 1830, №25035.

POŞTARENCU, D. Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. Chişinău, 2006.

ПСЗРИ, собр.II, том XLIX, 1874, отд.1. СПб., 1876, №52983.

ANRM, F.2, inv.1, d.62.

TOMULEŢ, V. Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia şi influenţa ei asupra constituirii burgheziei comerciale. Ediţia a II-a. Chişinău, 2015.

ANRM, F.5, inv.3, d.473.

ANRM, F.2, inv.1, d.62.

ANRM, F.5, inv.2, d.299.

ЖУКОВ, В.И. Города Бессарабии 1812-1861 годов. Очерки социально-экономического развития. Кишинев, 1964.

ASRO, F.1, inv.214, d.3.

ASRO, F.1, inv.249, d.34.

ANRM, F.2, inv.1, d.677.

ПСЗРИ. Собр.II, т.III, 1828, СПб., 1830, №1942.

ПСЗРИ. Собр.II, т.IV, 1829, СПб., 1830, №3058.

ПСЗРИ. Собр.II, т.III, 1828, СПб., 1830, №2218.

Одесский Вестник, 20 октября 1828, №84.

PROUSIS, T.C. Demetrios S. Inglezes: Greek Merchant and City Leader of Odessa, In: Slavic Review, 50, no.3 (Fall 1991), p.672-679.

ПСЗРИ, собр.2, т.VII, 1832, СПб., 1833, №5690.

ПСЗРИ, собр.2, т.XIII, 1838, отд.1, СПб., 1839, №10878.

ПСЗРИ, собр.2, т.VI, 1831, отд.1, СПб., 1832, №4242.

ПСЗРИ, собр.2, т.VI, 1831, отд.2, СПб., 1832, №4941.

ANRM, F.6, inv.2, d.370.

ПСЗРИ, собр.2, т.XVI, 1841, отд.1, СПб., 1842, №14614.

ПСЗРИ, собр.2, т.XIX, 1844, отд.1, СПб., 1845, №18413.

ПСЗРИ, собр.2, т.XXIII, 1848, отд.1, СПб., 1849, №22120.

ПСЗРИ, собр.2, т.XXIII, 1848, отд.2, СПб., 1849, №22762.

ЗАЩУК, А. Материалы для географии и статистики России. Бессарабская область. СПб., 1862.

TIMOHINA, N. Situaţia economică a Basarabiei în ajunul războiului din Crimeea, În: Tyragetia, s.n., vol. I [XVI], 2007, nr.2.

ПСЗРИ, собр.2, т.XXVIII, 1853, отд.1, СПб., 1854, №27707.

ПСЗРИ, собр.2, т.XXIX, 1854, отд.1, СПб., 1855, №27934.

ПСЗРИ, собр.2, т.XXIX, 1854, отд.1, СПб., 1855, №28530.

ПСЗРИ, собр.2, т.XXX, 1855, отд.1, СПб., 1856, №29819.

ПСЗРИ, собр.2, т. XXX, 1856, отд.1, СПб., 1857, №30343.

ПСЗРИ, собр.2, т. XXVIII, 1853, отд.1, СПб., 1854, №27727.

ПСЗРИ, собр.2, т. XXIX, отд.1, 1854, СПб., 1855, №28502.

ANRM, F. 924, inv.1, d.6.

ПСЗРИ, собр.2, т. XXIX, 1854, отд.2, СПб., 1855, №28733.

ПСЗРИ, собр.2, т.XXIX, 1854, отд.2, СПб., 1855, №28812.

ПСЗРИ, собр.2, т.XXX, 1855, отд.1, СПб., 1856, №29681.

ПСЗРИ, собр.2, т.XXX, 1855, отд.1, СПб., 1856, №29828.

Извлечение из отчета Министра Государственных Имуществ за 1854 год. СПб., 1855.

КОВАЛЕВСКИЙ, Е.П. Война с Турцией и разрыв с западными державами в 1853 и 1854 годах. СПб, 1871.

ЗАТЛЕР, Ф. Записки о продовольствии войск в военное время. СПб., 1860, ч.I.

Министерские распоряжения. B: Журнал Министерства Внутренних Дел, 1855, ч.10.

ПСЗРИ, собр.2, т.XXX, 1855, отд.1, СПб., 1856, №29134.

ПСЗРИ, собр.2, том XXXI, 1856, отд.2, Дополнения к XXX-му тому Второго Собрания Законов Российской Империи, СПб., 1857, №29849а.

ПСЗРИ, собр.2, т.XXVIII, 1856, отд.1, СПб., 1857, №30822.

ПСЗРИ, собр.2, т.XXXI, 1856, отд.1, СПб., 1858, №31181.

ПСЗРИ, собр.2, т.XXXII, 1857, отд.1, СПб., 1859, №31665.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.