APROVIZIONAREA UNITĂȚILOR ARMATEI RUSE STAȚIONATE ÎN BASARABIA CU MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN ANII 1856 - 1874

Anatolie LEȘCU

Abstract


În articolul de față sunt analizate problemele ce țin de practica aprovizionării unităților ruse staționate în Basarabia în perioada anilor 1856 – 1874 cu mijloace de transport. Asigurarea logistică a armatei ruse ocupa un loc important în activitatea cotidiană a oficialilor militari din Imperiul Rus. Prin complexitatea problemelor rezolvate, această problemă ocupa al doilea loc după problemele ce vizau pregătirea de luptă și instruirea efectivului. Problema majoră a armatei erau posibilitățile reduse de a transporta enormele cantități de material necesar existenței sale atât pe timp de pace, cât și pe timp de război. Anual, din gospodăriile localnicilor erau extrase de la 7 mii până la 12,5 mii de care și trăsuri de transport, care erau întrebuințate în serviciul unităților militare dislocate în ținut.

 

THE SUPPLY OF THE RUSIAN ARMY UNITS STANDING IN BASARABIA WITH THE TRANSPORTATION MEANS IN THE YEARS 1856 - 1874

In this article we analyze the problems pertaining to supply practices Russian units stationed in Bessarabia between 1856 and 1874 with the means of transport. The Russian Army's logistical assurance occupies an important place in the daily work of military officials in the Russian Empire. By the complexity of solved problems, it occupies the second place after the problems related to combat training and training of the staff. The major issue of the army was the limited possibilities of transporting the enormous amount of material necessary for its existence both in peacetime and during wartime.  The creation of special transport units, so-called training brigades, capable of meeting the strictly necessary requirements, solves the problem only partially. Annually, 7 000 to 12 500 cars were extracted from local households, and carriages were used in the service of military units deployed in the country.

Keywords


army, Bessarabia, services, transport, car, military train, population, locality, distance, regiment, state-major.

Full Text:

PDF

References


ЗАЩУК, А. Материалы для географии и статистики России собранные офицерами Генерального штаба. Бессарабская Область. Санкт-Петерсбург: Тип. Товарищества Общественная польза. 1863, с.152.

Arhiva Națională a Republicii Moldova (în continuare – ANRM), F.2, inv.1, d.7665, f.55.

ANRM, F.2, inv.1, d.6571, f.70 verso.

Ibidem, f.40 verso.

Ibidem, f.369.

Ibidem, f.7 verso.

Ibidem, d.7669, f.104.

Ibidem, d.7665, f.234.

Ibidem, f.258.

Ibidem, f.152.

Ibidem, f.249.

Ibidem, f.261.

Ibidem, f.266.

Ibidem, f.281.

Ibidem, f.169 verso.

Ibidem, f.198.

Ibidem, d.7786.

Ibidem, d.8005.

Ibidem, d.8132, f.1-119.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.