LEXIE* ȘI LEXICOGRAFIE** ALE DISCURSULUI DIPLOMATIC

Ion MANOLI

Abstract


În prezentul articol termenul lexie este utilizat în prima sa semnificație directă: unitate minimal-funcțională și semni­fi­ca­tivă actualizată într-un discurs (juridic, diplomatic, acaemic etc). Cunoaștem așa-zisă lexie simplă: diplomat, diploma­tic, diplomație, a diplomatiza, diplo (formă abreviată prin apocopă) și lexia complexă, telescopică, care conține 2-3 părți structurale: diplomația-panda (în fr. panda-diplomatie), diplomația neutră (în fr. diplomatie blance), diplomația macro­no-merkeliană (în fr. diplomatie macrono-merkelienne). Lexia de natură complexă în discursul diplomatic formea­ză o unitate minimală, stereotipă, iar numărul acestora în ultimul timp devine tot mai mare: corespondență diplomatică, valiză diplomatică, incidente diplomatice, misiune/misiuni diplomatică/diplomatice. În lingvistică contemporană Bernard Pottier a susținut și a valorificat această distincție mai ales atunci când vorbim de clasificarea și natura părților de vorbire, propu­nând ca în locul unității le mot să se folosească  termenul la lexie.

Conform acestei teorii, comportamentul sintactic al structurilor de tipul faire la diplomatie des coulisses, mener une panda-diplomatie, passer un test diplomatique ne permite să clasăm aceste lexii în categoriile gramaticale respective: substantive, verbe, nume compuse etc.   

A doua noțiune de bază din acest articol este lexicografia diplomației contemporane.

 

LEXIE AND LEXICOGRAPHY OF THE DIPLOMATIC DISCOURSE

In this communication the term lexie is used in its first sense: minimal functional and significant unit of speech. We distinguish the simple lexicon: diplomat, diplomatic, diplomatist, diplomatically, diplo (as an abbreviation by apocope) and the complex one which contains several words in the process of integration or already integrated: panda diplomacy, white diplomacy, macro merkelian diplomacy. The complex lexicon is a fixed sequence: correspondence, diplomatic bag, complications, diplomatic incidents, diplomatic mission. Later Bernard Pottier had proposed that the traditional distinction of parts of discourse should take the lexis as the basic unit and no longer the word. Indeed, the syntactic behavior of diplomacy behind the scenes, conducting a panda-diplomacy, passing a diplomatic test encourages to classify this lexis in the respective grammatical categories: noun, compound noun, verb.

The second notion of this article is the lexicography of contemporary diplomacy.

With the unprecedented development of technical means of communication and information, which save time, enlarge spaces, multiply interactions, diplomacy in the broad sense is more than ever an instrument of influence, improvement, things'', especially in the construction of peace and through global or regional processes of negotiation. In short, there is probably a need for an instrument / lexicographic instruments in this important area of international life.

What is the state of diplomatic lexicography right now? What sources are we still lacking, because the contemporary reader needs to quickly acquire many general and specialized terms that are part of the so-called status quo? (jargon) community diplomacy, but also familiar and popular media terms.


Keywords


: lexicon, diplomatic speech, diplomatic lexicography, diplomatic connotation, diplomatic maxim, diplomatic phraseology.

Full Text:

PDF

References


DEXI: Dicționar explicativ ilustrat al limbii române. Chişinău: ARC-GUNIVAS, 2007. ISBN 978-9975-61-155-8 (ARC), ISNB 978-9975-908-04-7 (GUNIVAS)

VILLAR, C. Le discours diplomatique. Paris: L’Harmattan, 2016. ISBN 2-296-01066-0

Dicţionar explicativ trilingv al Uniunii Europene / Trilingual Dictionary of the European Union /Dictionnaire explicatif trilingue de l’Union Européenne Jordan, Gheorghe și Bărbulescu, Daniela Răpan. Iaşi: Polirom, 2009. ISBN 978-973-46-0845-4

MDTR: Mic dicționar de termeni român. Alexăndrescu C., Bărbulescu O., Fotino N. și Iosipescu A. Bucureşti: Editura politică, 1967.

ECO, U. În căutarea limbii perfecte / Traducere din italiană de Dragoş Cojocaru. Iaşi: Polirom, 2002. ISBN 973-683-782-3

IRINESCU, T. Semantica discursului juridic: Normă și Abatere. Iași: Casa Editorială Demiurg, 2007. ISBN 978-973-152-023-0

MANOLI, I. Dictionnaire des termes stylistiques et poétiques. Chișinău: Epigraf, 2012. ISBN 978-9975-109-93-2

ŢÂU, N. Diplomaţie în culise. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 2002. ISBN 973-45-0406-1; ISBN 9975-78-196-9

ECO, U. Cronicile unei societăți lichide / Trad. în rom. de Sălişteanu Oana şi Boghiu Maria. Iaşi: Polirom, 2016. ISBN 978-973-46-6063-6

ZAFIU, R. Limbaj şi politică. Bucureşti: Editura Universității din Bucureşti, 2007. ISBN 978-973-737


Refbacks

  • There are currently no refbacks.