ARGOTISMELE ȘI JARGONISMELE – VARIETĂȚI SOCIOLECTALE ALE LIMBII

Liliana BOTNARI

Abstract


Variația diastratică a limbii este reprezentată de unitățile sinstratice – limbajele profesionale, argotismele și jargonismele. Limbajul argotic, precum și jargonismele, sunt limbaje dinamice, în plină evoluție și metamorfoză, care au hotare permisive atât pentru infiltrarea unităților lexicale noi, cât și pentru desprinderea celor vechi și pătrunderea acestora în limba uzuală, orală.

 

SLANGS AND JARGONS – SOCIOLECTAL VARIETIES OF THE LANGUAGE

Synstratic units represent the diastratic variation of a language: professional terms, slangs and jargons. Slangs and jargons are dynamic vocabularies that undergo a constant evolution and metamorphosis. They have permeable limits allowing the infiltration of new lexical units, as well as the migration of synstratic units into the oral language.


Keywords


variety, variation, social dialect, sociolect, jargon, slang, specialized language.

Full Text:

PDF

References


IRIMIA, D. Curs de lingvistică general. Ediția a III-a. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2011. 466 p.

MILICĂ, I. Norma argotică. În: Argotica, I, Secțiunea Varia. Craiova: Universitaria, 2012, p.134-154. [Accesat: 09. 04. 2019] Disponibil: http://cis01.central.ucv.ro/litere/argotica/argotica.nr.1/Milica/Milica_Norma_argotica.pdf

PUȘCARIU, S. Din perspectiva Dicționarului. III. Despre legile fonetice. În: Dacoromania, II. Bucureşti: BCU Cluj, 1922. p.19-84.

COȘERIU, E. Introducere în lingvistică. Cluj: Echinocțiu, 1995. 143 p.

DAUZAT, A. Les Argots. Caractères, évolution, influence. Paris: Librairie Delagrave, 1929. p.8.

PÂRJOL, F.-E. Argou, mâncare și amor sau cum vorbește, mănâncă și iubește mahalaua în literatura română. În: Argotica, I, Secțiunea Varia. Craiova: Universitaria, 2012, p.155-182. [Accesat: 09.04. 2019] Disponibil: http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A7598/pdf

BAHNARU, V. Lexicologia practică a limbii române. Chișinău: Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Filologie, 2013. 490 p. ISBN 978-9975-4460-4-4

IORDAN, I. Introducere în studiul limbilor romanice. Evoluția și starea actuală a lingvisticii romanice. Apud: MOLEA, V. Oralitatea în textul publicistic actual românesc. Chișinău: Prut Internațional, 2016, p.92. ISBN 978-9975-54-272-2

MILICĂ, I. Expresivitatea argoului. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, p.44-45.

CONDREA, I. Argoul basarabean în stradă și în presă. În: Limba română (Chișinău), 2007, nr.1-3, anul XVII, p.33-39.

MOLEA, V. Oralitatea în textul publicistic actual românesc. Chișinău: Prut Internațional, 2016, p.96. ISBN 978-9975-54-272-2

STOICHIȚOIU-ICHIM, A. Vocabularul limbii române actuale: dinamică, influențe, creativitate. București: All, 2001, p.122.

SOURDOT, M. Argot, jargon, jargot. În: Langue française, 1991, no.9, Paris: Larousse, p.13-27.

ZAFIU, R. 101 cuvinte argotice. București: Humanitas, 2010. 380 p. ISBN 978-973-50-2811-4


Refbacks

  • There are currently no refbacks.