ROLUL CONTEXTULUI ȘI AL INTERDISCIPLINARITĂȚII ÎN POLITICA LINGVISTICĂ EDUCAȚIONALĂ

Angela SOLTAN

Abstract


Lucrarea pune în discuție și urmărește rolul contextului și al interdisciplinarității în politica lingvistică educațională prin contribuțiile a patru autori de ref­erință din spații culturale sau temporale diferite. Totodată, lucrarea prezintă diferite demersuri culturale în procesul constituirii cadrului metodologic al sociolingvisticii. Doi dintre autorii analizați sunt nume notorii din domeniul politicii lingvistice din spațiul anglo-saxon. Einar Haugen reprezentă prima generație de socio­lingviști, iar Robert L. Cooper pe cea de a doua. Ceilalți doi autori sunt nume notorii din spațiul cultural latin: Eugen Coșeriu din domeniul filozofiei limbii și din prima generație de lingviști preocupați de teoretizarea sociolingvisticii, iar Pierre Bourdieu din domeniul sociologiei, reprezentând prima generație de sociologi care și-au extins sfera de cercetare spre lingvistică.

 

THE ROLE OF CONTEXT AND INTERDISCIPLINARITY IN LANGUAGE EDUCATION POLICY

The paper discusses and analyzes the role of context and interdisciplinarity in educational language policy through the contributions of four leading authors from different cultural or temporal spaces. At the same time, the paper presents different cultural approaches in the process of establishing the methodological framework of sociolinguistics. Two of the authors analyzed are notorious names in the field of language policy in the Anglo-Saxon area. Einar Haugen represents the first generation of sociolinguists, and Robert L. Cooper the second. The other two authors are notorious names in the Latin cultural space: Eugen Coșeriu in the field of language philosophy and the first generation of linguists concerned with the theorizing of sociolinguistics, and Pierre Bourdieu in the field of sociology, represents the first generation of sociologists who have extended their field of research to linguistics.


Keywords


cultural fracture, language acquisition, language behavior, language planning, linguistic marketplace, market for languages, research framework.

Full Text:

PDF

References


OLARIU, F.-T. Perspective coșeriene în sociolingvistica actuală. In: ALIL, t. LI, Bucureşti, 2011, p.309-325 Disponibil: http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A1238/pdf [Accesat: 01.09.2019].

BOTA, C. Eugenio Coseriu: Linguistique et philosophie du langage. Un modèle complexe du fonctionnement langagier. In : Revue Texto. http://www.revue-texto.net/docannexe/file/102/bota_coseriu.pdf (22.08.2018) [Accesat: 22.08.2018].

COȘERIU, E. Socio- şi etnolingvistica. Bazele şi sarcinile lor. În: Lingvistică din perspectivă spaţială şi antropologică. Chișinău, „Ştiinţa”, 1994, p.129-156.

MOLDOVANU, G. Politică şi planificare lingvistică: de la teorie la practică. Chişinău, 2007.

UNGUREANU, C. Dictionar de terminologie sociolingvistica. București: Institutul European, 2017.

COOPER, R. L. Language Planning and Social Change. Cambridge: Cambridge University Press. 1989.

SPOLSKY, B., & HULT, F.M. (Eds.). Handbook of educational linguistics. Malden, MA: Blackwell, 2008.

KRASHEN, S. The input hypothesis and its rivals. In: Ellis N. (ed). Implicit and Explicit Learning of Languages, London: Academic Press, 1994, p.45-77.

IONESCU-RUXĂNDOIU, L., CHITORAN, D. Sociolingvistica. Orientări actuale. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975.

COȘERIU, E. Teoria limbajului și lingvistica generală. Cinci Studii. București: Editura Enciclopedică, 2004.

COȘERIU, E. Omul şi limbajul său. Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală. Antologie, argument şi note de Dorel Fînaru. Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009.

JASPERS, J. Language education policy and sociolinguistics. Toward a new critical engagement”. In: Ed. Tollefson J.W., Perez-Milans M. The Oxford Handbook of Language Policy and Planning. Oxford UP, 2018.

ASH, Sh. Social class. In: Ed. Chambers, J.K., Trudgill, P. The Handbook of Language Variation and Change. Blackwell Publishing, 2004.

MEYERHOFF, M. Introducing Sociolinguistics. Routledge, Taylor & Francis, 2006.

BOURDIEU, P. Questions de sociologie. Paris: Éditions de Minuit, 1984/2002.

BOURDIEU, P. Ce que parler veut dire : l’économie des échanges linguistiques. Paris: Fayard, 1982.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.