TRADUCEREA DIN ROMÂNĂ ÎN ENGLEZĂ A CUVINTELOR REALITĂȚI GEOGRAFICE DIN ROMANUL LUI ION CREANGĂ AMINTIRI DIN COPILĂRIE

Corina IORDAN

Abstract


Problema pe care se bazează cercetarea noastră este traducerea cuvintelor realități. Lucrarea de față reprezintă un studiu comparativ-contrastiv al strategiilor de traducere utilizate de către traducătorii Ana Cartianu, R.C. Johnston și A.L. Lloyd pentru traducerea cuvintelor realități geografice din romanul lui Ion Creangă Amintiri din copilărie, acestea fiind clasificate în trei categorii: 1) flora și fauna; 2) geografia fizică; 3) geografia culturală.

Această temă a fost aleasă dat fiind faptul că este un aspect important al limbii și are o importanță teoretică și practică, fiind un obiect de studiu pentru mulți traducători, lingviști și specialiști în domeniu.

Strategiile principale de traducere a cuvintelor realități geografice analizate în această lucrare au fost: transferul direct și echivalența.

 

THE TRANSLATION OF THE GEOGRAPHICAL REALIA WORDS FROM ION CREANGĂ’S NOVEL CHILDHOOD MEMORIES / RECOLLECTIONS FROM CHILDHOOD FROM ROMANIAN INTO ENGLISH

The issue which our research is based on is the translation of the realia words. This paper is a comparative and contrastive study of the translation strategies used by the translators Ana Cartianu, R.C. Johnston and A.L. Lloyd in order to translate the geographical realia words from Ion Creangă’s novel Childhood Memories / Recollections from Childhood. These realia words were divided into three categories: 1. flora and fauna; 2. physical geography; 3. cultural geography.

This topic was chosen due to the fact that it is an important aspect of the language and has a theoretical and practical importance, being an object of study for many translators, linguists and specialists in the field.

The main strategies for translating the geographical realia words analyzed in this paper were: direct transfer and equivalence.


Keywords


Problema pe care se bazează cercetarea noastră este traducerea cuvintelor realități. Lucrarea de față reprezintă un studiu comparativ-contrastiv al strategiilor de traducere utilizate de către traducătorii Ana Cartianu, R.C. Johnston și A.L. Lloyd pentru

Full Text:

PDF

References


LEPPIHALME, R., Translation strategies for realia. In: Mission, Vision, Strategies, and Values: A Celebration of Translator Training and Translation Studies in Kouvola. Helsinki: Helsinki University Press, 2001, p.139-148 ISBN: 951-570-504-5

Creangă I. Amintiri din copilărie. București – Chișinău: Internațional, 2002. 308 p. ISBN 973-8358-41-8 /

ISBN 9975-74-395-1

CREANGĂ, I. Memories of My Boyhood, Stories and Tales. Translated by Ana Cartianu and R.C. Johnston. Bucharest: Minerva Publishing House, 1978. [Accesat: 15.12.2018] Disponibil:http://www.tkinter.smig.net/Romania/Creanga/index.htm

CREANGĂ, I. Recollections from Childhood. Translated by Lloyd A. L. London: Lawrence and Wishart, 1956. 124 p.

DEX online, © 2004-2019 [Accesat: 10.02.2019] Disponibil: https://dexonline.ro/

Oxford Learner’s Dictionary, © 2019 [Accesat: 10.02.2019] Disponibil: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

Cambridge Dictionary, © 2019 [Accesat: 8.02.2019] Disponibil: https://dictionary.cambridge.org/

Merriam-Webster, © 2019 [Accesat: 15.02.2019] Disponibil: https://www.merriam-webster.com/

DRONCA, D. D., OROIAN, T. E. Ameliorarea genetică a peştilor. Timişoara: Mirton, 2010. 49 p.

VECSEI, P., SUCUI, R., PETERSON, D. Threatened Fishes of the World: Huso huso (Linnaeus, 1758) (Acipenseridae). In: Environmental Biology of Fishes, 2002, Volume 65, Issue 3, p.363–365. ISSN 0378-1909 / 1573-5133

GEORGESCU, S., CANAREICA, O., DUDU, A., COSTACHE, M. Analysis of the Microsatellite Variation in the Common Hybrid between Russian Sturgeon (Acipenser Gueldenstaedtii Brandt snd Ratzeburg, 1833) snd Siberian Sturgeon (Acipenser Baerii Brandt, 1869) from Aquaculture. In: Transylvanian Review of Systematical and Ecological Research, 2013, Volume 15, Issue 2, Sibiu, p.117-124. ISSN 1221-1249 / 1584-9422

EASTWOOD, J. Oxford Guide to English Grammar. New York: Oxford University Press, 1994. 446 p.

ISBN 0-19-431351-4

SPORIȘ, V. Rolul stilistic al articolului în limba română. În: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia. Târgu-Mureș: Universitatea Petru Maior, 2009, nr.8, p.109-116. ISSN: 1582-9960


Refbacks

  • There are currently no refbacks.