METASEMIA IMPLICATIVĂ – SURSĂ INDISPENSABILĂ DE TERMENI ECOLOGICI

Dorina MACOVEI

Abstract


Metasemia implicativă reprezintă o mutaţie semantică fiind şi un aspect fundamental al terminologiei. Scopul nostru este de a examina acest fenomen şi funcţionalitatea lui în terminologia ecologică, furnizând clasificări ale termenilor ecologici care au la baza lor metasemia implicativă.

 

IMPLICATIVE METASEMY – AN INDISPENSABLE SOURCE OF ECOLOGICAL TERMS

Implicative metasemy represents a semantic mutation and is a fundamental aspect of terminology. The goal of this paper is to examine the extent to which this phenomenon affects the ecological terminology and to provide a clear taxonomy of ecological terms based on implicative metasemy.


Keywords


metasemy, terminology, term, specialized language, taxonomy, metonymy.

Full Text:

PDF

References


CHIȘ, D. Formarea termenilor – un proces în continuă evoluție. Timișoara, 2004. Disponibil: https://litere.uvt.ro/litere-old/vechi/documente_pdf/aticole/uniterm/uniterm2_2004/ dchis.pdf .

КУДРЯВЦЕВА, Л.О. Моделирование динамики словарного состава языка. Киев: ИПЦ „Киевский университет”, 2004. 208 с.

PORUMB, T. Delimitarea polisemiei de omonimie la substantivele derivate metonimice. În: Studia Universitatis. Chișinău: CEP USM, 2007, vol.4, p.204-208.

BAHNARU,V. Lexicologia practică a limbii române. Chișinău: Institutul de Filologie al AȘM, 2013. 490 p.

MACOVEI, D. Metonimia conceptuală ca mijloc de formare a tezaurului terminologic al ecologiei. În: Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători. Materialele Conferinței științifice a doctoranzilor. Chișinău: Universitatea Academiei de Științe, 2016, p.136-139.

DEDIU, I. Enciclopedie de ecologie. Chișinău: Știința, 2010. 836 p.

Dicţionar explicativ al limbii române. Bucureşti: Academia Română, Univers Enciclopedic Gold, 2009. 1230 p.

Dicţionar enciclopedic de mediu (coord. C.Pârvu). Bucureşti: Regia Autonomă Monitorul Oficial, 2005 (două volume).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.