MATEI CĂLINESCU: CONCEPTUL DE (RE)LECTURĂ

Diana DEMENTIEVA

Abstract


Textul reactualizează principalele aspecte semantice ale conceptului călinescian de (re)lectură,  raportându-l la un cadru istorico-teoretic european și românesc mai larg, cel al teoriei receptării. Realizând o interpretare sintetizatoare a ideilor precedente la tema lecturii, M.Călinescu proiectează, în lucrarea sa, o proprie poziție de misit față de ceea ce numim fenomenul receptării, pe care îl circumscrie activității de (re)lectură. Evidențiind inovațiile teoreticianului, articolul caută să probeze actualitatea re-interpretării temei pentru evoluția literaturii și dezvoltarea teoriei literare în contextul cercetării științifice naționale, dar și prin raportarea la tendințele universale ale fenomenului vizat.

 

Matei Calinescu: The concept of (re)reading

The text states some opinions referring to the main aspects of the  (re)reading  concept  of  M.Călinescu, related to an European and Romanian historical and theoretical context in terms of the reader response literary theory. Realizing a synthesis of the previous theses on this topic, M.Călinescu, by his work, projects his own middle position to what we call the phenomenon of reception that he submits to the (re)reading activity. Addressing the theoretician's innovations, the article intends to demonstrate the nees of interpreting and updating the subject of the re-reader in order to support the evolution of literature and the development of literary theory in the context of national scientific research, and also to the universal tendencies of the phenomenon concerned.


Keywords


reading/(re) reading, double reading, virginal reading, real/concrete reader, implied reader, author, literary work, readability, reception.

Full Text:

PDF

References


MIHĂILĂ, E. Receptarea poetică. București: Eminescu, 1980. 218 p.

FĂRMUȘ, I. Privind înapoi, cititorul. Ipostaze ale lectorului în proza românească. București: Cartea Românească, 2003, p.7-63. ISBN: 978-973-23-3019-7

CĂLINESCU, M. A citi, a (re)citi. Către o poetică a (re)lecturii – cu un capitol inedit despre Mateiu, I. Caragiale (2002), trad. din lb. engleză de Virgil Stanciu. Iași: Polirom, 2003. 405 p. ISBN: 973-681-175-1

GRATI, A. Dicționar de teorie literară. 1001 de concepte operaţionale şi instrumente de analiză a textului literar. Chișinău: ARC, 2018. 554 p. ISBN: 978-9975-0-0160-1

MELNIC, T. Teoria literară.. Chișinău: CEP USM, 2010, p.3-60. ISBN: 978-9975-71-024-4

JAUSS, H.-R. Experiența estetică și hermeneutica literară. București: Univers, 1983. 502 p.

BARTHES, R. Plăcerea textului. Roland Barthes despre Roland Barthes. Lecția: Eseu. / Traducere de Marian Papahagi și Sorina Danaila. Chișinău: Cartier, 2006, p.7-57. ISBN: 978-9975-79-400-8

NABOKOV, V. Lectures on Literature. San Diego: Bruccoli Clark; Harcourt, Inc., 1982.

ISER, W. Actul lecturii. O teorie a efectului estetic. / Traducere din limba germană, note și prefață de Romanița Constantinescu. Pitești: Paralela 45, 2006. 470 p. ISBN: (10) 973-697-810-9, ISBN: (13) 978-973-697-810-4

www.humanitas.ro Accesat: 10.02.2019


Refbacks

  • There are currently no refbacks.