IPOSTAZE ALE PERSONAJULUI SALIERI DIN OPERA DRAMATICĂ ACHITAREA LUI SALIERI DE C.CHEIANU

Ina DRIGA

Abstract


În prezenta lucrare ne-am propus să urmărim ipostazele ce îl definesc pe personajul Salieri din opera dramatică Achitarea lui Salieri, de C.Cheianu. Tradițional, personajul dramatic este un construct textual, fiind caracterizat în funcție de numele care i-a fost atribuit, de rolul său executat pe parcursul intrigii și al întregii acțiuni, dar nemijlocit personajul dramatic este caracterizat și de propriul său discurs.

Dramaturgul C.Cheianu încearcă să nu prezinte exagerat portretul negativ al personajului Salieri, dar latura umană a personalității sale este repede umbrită de virulența discursului său. Analiza discursului personajelor oferă o serie de informații privind modalitățile de individualizare și caracterizare a personajelor dramatice.

 

HYPOSTASES OF SALIERI CHARACTER IN THE DRAMATIC OPERA

ACHITAREA LUI SALIERI BY C.CHEIANU

We intend to pursue, in our work, the hypostases that define Salieri as a character, in the dramatic opera Achitarea lui Salieri by C.Cheianu. Traditionally, the dramatic character is a textual construct, being characterized by the name assigned to it, by its role played throughout the intrigue and the whole action, but the dramatic character is also characterized by his own discourse.

The playwright C.Cheianu attempts not to exaggerate the negative portrait of Salieri as a character, but the human side of his personality is quickly shaded by the virulence of his speech.

The character discourse analysis provides a series of information on how to personalize and characterize dramatic characters.


Keywords


dramatic, pragmatic character, dramatic speech, hypostases of the character.

Full Text:

PDF

References


ANGHELESCU, M., IONESCU, C., LĂZĂRESCU, G. Dicționar de termeni literari. București: Garamond, 1995, p.256.

CĂRTĂRESCU, M. Postmodernismul românesc. București: Humanitas, 1999, p.173.

GOȚ, M. Stilistica limbii române. București: Editura Fundația României de Mâine, 2007, p.93.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.