MIGRAȚIA – DE LA REALITATEA JURNALISTICĂ LA FICȚIUNEA TEATRALĂ

Iuliana-Anda PĂTRUȚ (NACU)

Abstract


 

Realitatea cotidiană accentuează din ce în ce mai mult sentimentul alienării omului, nu doar de semenii lui, ci și de sine însuși. Teatrul, mai mult decât oricare altă artă, își îndreaptă atenția către absurdul existenței individuale în context global într-o încercare de recuperare și de reașezare a valorilor  în vechile tipare care definesc umanitatea: dreptul la viață, la o existență liberă, dezrobirea ființei și întoarcerea ei „acasă”.

Dar ce înseamnă „acasă” în contextul globalizării? Ce efecte are globalizarea asupra societății, dar mai ales asupra individului? Care este impactul globalizării asupra libertății individuale?

Vom încerca să răspundem la aceste întrebări raportându-ne la două texte/ spectacole diferite ca abordare ideologică/ gândire teatrală, însă ambele având ca temă fenomenul migrației și efectele lui. Ambele își au rădăcina în realitatea, care, mai întâi, a făcut obiectul unui demers jurnalistic, și ulterior, a fost transpusă în text dramatic.

Ne vom referi, așadar, la Migraaaanți sau Prea suntem mulți în aceeași barcă (2016), piesa lui Matei Vișniec, și la Planeta Viselor Pierdute, text dramatic și spectacol de teatru telematic, de Marina-Diana Hanganu și Ion Mircioagă, reali­zate în cadrul Tele-Encounters, proiect de teatru și film experimental în premieră mondială (2018), coordonat de Teatrul „George Ciprian” din Buzău. Două abordări teatrale total diferite asupra unei singure problematici actuale presante: migrația.

 

MIGRATION - FROM JOURNALIST REALITY TO THEATER FICTION

Everyday reality emphasizes the feeling of man's alienation not only to his fellow men, but also to himself. The theater, more than any other art, directs its attention to the absurdity of individual existence in a global context in an attempt to recover and restore values in the old patterns defining humanity: the right to life, to a free existence, the dissolution of the being, and her returning at "home".

But what does "home" mean in the context of globalization? What effects does this have on society, but especially on the individual? What is the impact of globalization on individual freedom?

We will try to answer these questions by referring to two different texts / performances as an ideological approach / theatrical thinking, but both have as theme the migration phenomenon and its effects. Both have their roots in reality, which was first the subject of a journalistic approach, and later it was transposed into dramatic text.

We will refer to Migraaaants or We are too many in the same boat (2016), the play of Matei Vişniec, and to The Planet of Missing Dreams, dramatic text and telematic drama by Marina-Diana Hanganu and Ion Mircioagă, made in Tele-Encounters, theater project and experimental film in the world premiere (2018), coordinated by "George Ciprian" Theater Buzau. Two completely different theatrical approaches on a single current pressing issue: migration.


Keywords


migration, theater, globalization, absurd, telematic show, journalistic reality, theatrical fiction.

Full Text:

PDF

References


VIȘNIEC, M. Despre enigma de a fi om, prefață la Trilogia balcanică. Migraaaanți sau Prea suntem mulți în aceeași barcă. București: Humanitas, 2016, p.8.

Ibidem.

SANDU, G. Migrația economică, subiectul unei premiere mondiale în teatru, interviu cu Marina Diana Hanganu. În: Revista „beBlueAir”, decembrie 2018 – ianuarie 2019, p.28-29.

Revista „Teatrul azi”, 2019, nr.1-2, p.206-207.

VIȘNIEC, M. Despre enigma de a fi om, prefață la Trilogia balcanică. Migraaaanți sau Prea suntem mulți în aceeași barcă. București: Humanitas, 2016, p.9.

Ibidem, p.231-233.

Ibidem, p.210-211.

Ibidem, p.248.

www.tele-encounters.com

www.facebook.com/JeanMonnetBlogStart Jean Monnet – „Contemporani cu Europa” (pagina proiectului).

HANGANU, D.M., MIRCIOAGĂ, I. Planeta Viselor Pierdute. http://www.tele-encounters.com/wp-content/uploads/2019/03/Planeta-Viselor-Pierdute-RO.pdf , p.3.

VIȘNIEC, M. Trilogia balcanică. Migraaaanți sau Prea suntem mulți în aceeași barcă. București: Humanitas, 2016, p.245.

Ibidem, p.262.

Ibidem, p.211.

Ibidem, p.274.

Ibidem, p.9.

Ibidem, p.10.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.