INTERDEPENDENȚE CENTRU-PERIFERIE LA ÎNCEPUTUL STĂPÂNIRII RUSEȘTI ÎN BASARABIA (1812 - 1828)

Sergiu BOȚOLIN

Abstract


Pornind de la ideea că imperiul nu se identifică cu o structură monolit, ci mai curând cu o rețea de raporturi complexe arbitrate de Centru și stimulate de Periferie, care implică elemente asimetrice ale vieții sociale, economice și culturale, se impune ca necesară reconstituirea complexă a interferențelor Centru - Periferie cu privire la istoria Basarabiei în cadrul Imperiului Rus. Integrarea Basarabiei nu a urmat o simplă transpunere de model, ci a avut un caracter individual, caracterizată printr-o alternare și/sau printr-o pliere a mai multor modele politico-administrative. Sistemul administrativ regional suferea mutații urmare a schimbărilor de paradigme la Centru, acestea, la rândul lor, fiind influențate de reacțiile periferice.

 

CENTRE-PERIPHERY INTERDEPENDENCIES AT THE BEGINNING OF THE RUSSIAN DOMINATION IN BESSARABIA (1812-1828)

Starting from the idea that the empire does not identify with a monolithic structure, but rather with a network of complex relations arbitrated by the Center, and stimulated by the Periphery, which involves asymmetrical elements of social, economic and cultural life, we need to consider a complex reconstruction of the Center-periphery interference regarding the history of Bessarabia in the Russian Empire. The integration of Bessarabia did not follow a simple transposition of the model, but had an individual character, characterized by an alternation and / or a folding of several political-administrative models. The regional administrative system underwent mutations as a result of paradigm shifts at the Center, which in turn were influenced by peripheral reactions.


Keywords


Russian Empire, Bessarabia, Center, Periphery, autonomy, homogenization

Full Text:

PDF

References


MONTEFIORE, S. Romanovii 1613-1918, București: Trei, 2017. 856 p.

Basarabia în colecția completă a legilor Imperiului Rus. Volumul 1. Documente extrase din Colecția 1 (1649 - 1825). Chișinău: Cartdidact, 2017. 798 p.

МОРОЗАН, В. Бессарабия и ее дворянство в XIX в. – начале XX в.: в 2 т. Том 1. СПб: Дмитрий Буланин, 2018. 616 с.

ПЫЖЫКОВ, А. Административно–территориальное устройствo России. История и современность. Москва: ОЛМН-Пресс, 2003, 317 с.

GHERVAS, S. Reinventarea tradiției: Alexandru Sturdza și Europa Sfintei Alianțe. Chișinău: Cartier, 2014, p.599.

PASLARIUC, V. Cum a fost semnat Tratatul de la Bucureşti. 2012 [Accesat: 10.09.2019]. Disponibil: http://www.contrafort.md/categorii/cum-fost-semnat-tratatul-de-la-bucure-ti

PÂSLARIUC, V. Reflecții noi pe marginea unei discuții istoriografice vechi: Cine a decis stabilirea Chișinăului ca centru administrativ al Basarabiei. În: Materialele Conferinței Internaționale „Identitățile Chișinăului”, ediția a III-a, 1-2 octombrie 2015. Chișinău: ARC, 2016, p.11-17.

БАРТЕНЕВ, П. А. С. Пушкин въ Южной Россiй, матерiалы для подробной бiографiи Пушкина. В: Русский Архивъ, н. 8 и 9. Москва: Типография В. Грачева и комп., 1866, с.1089-1214.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.