POLIȚIA SECRETĂ A RSS MOLDOVENEȘTI – EFECTIV ȘI SARCINI ÎN PRIMII ANI POSTBELICI

Alexandru MALACENCO

Abstract


În prezentul studiu ne propunem să continuăm cercetarea, de această dată mai vastă, a procesului de (re)sovie­tizare a Basarabiei din optica „poliției secrete” sovietice NKGB-MGB, în primii ani postbelici, pe care am inițiat-o mai devreme prin câteva studii, aici focusându-ne atenția pe analiza efectivului NKGB-MGB al RSS Moldovenești în primii ani postbelici. Analiza materialelor de arhivă și a surselor istoriografice a demonstrat că nu avem date absolut complete asupra efectivului NKGB-MGB al RSS Moldovenești. Cu toate acestea, informațiile identificate în sursele documentare inedite și edite ne permit să descifrăm anumite tendințe referitor la politica de cadre a Uniunii Sovietice în formarea sta­te­lor de personal ale NKGB-MGB al RSS Moldovenești în primii ani postbelici. Tendințele urmărite de politica de cadre a URSS în procesul formării efectivului NKGB-MGB al RSS Moldovenești, componența etnică a efectivului NKGB-MGB al RSS Moldovenești în prima decadă postbelică, profesionalismul cadrelor Poliției Secrete a RSS Moldovenești în primii ani postbelici, prioritățile contrainformative ale Poliției Secrete a RSS Moldovenești în contextul schimbării conjuncturii internaționale în primii ani postbelici sunt subiecte abordate în prezentul studiu. Cercetarea noastră se va baza, în mare parte, pe materialele documentare inedite din fondul administrativ al arhivei Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (ASIS RM), documente edite, precum și pe alte surse istoriografice.

 

THE SECRET POLICE OF THE MOLDAVIAN SSR –

PERSONNEL AND TASKS IN THE FIRST POST-WAR YEARS

The study that we bring to your attention aims to continue a larger research of the process of the (re)sovietisation of Bessarabia from the perspective of the soviet “secret police” NKGB-MGB, during first postwar years. In the present study, the author will focus on analyzing the personnel of the NKGB-MGB of the Moldavian SSR in the first postwar years. The analysis of archive materials and historiographical sources has shown that we do not have absolutely complete data on the personnel of NKGB-MGB of Moldavian SSR. However, the information identified in the unpublished and published documentary sources allow us to discover certain tendencies regarding the Soviet Union's personnel policy in the process of forming the NKGB-MGB Moldavian SSR staff, in the first postwar decade. This study addresses the following topics: trends pursued by USSR human resources policy in the process of forming the NKGB-MGB staff of the Moldavian SSR, the ethnic composition of the NKGB-MGB staff of the Moldovan SSR, the professionalism of the secret police officers of the Moldavian SSR in the first postwar years, the counterintelligence priorities of the secret police of the Moldavian SSR in the context of changing the international circumstances in the first postwar years.

This study is mainly based on unpublished documents from the administrative fund of the archive of the Security and Intelligence Service of the Republic of Moldova (ASISRM), published documents and other historiographical sources.


Keywords


The secret police (NKGB-MGB), Moldavian SSR, staff, ethnical composition, tasks and counterintelligences priorities, USSR.

Full Text:

PDF

References


MALACENCO, A. NKGB-ul Sovietic pe Frontul Invizibil în Basarabia, martie–iunie 1944. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe Umanistice, 2016, An. IX, nr.10(100), p.103-110.

MALACENCO A. Conlucrarea NKGB cu NKVD și SMERȘ în RSS Moldovenească (1944). În: AKADEMOS, Revistă de știință, inovare, cultură și artă, 2018, nr.4(51), p.89-95.

Arhiva Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova (ASISRM), F.a., inv. nr.6, d. nr.1, 3, 4, 9; 10, vol.18; 15, vol.30.

ЯКОВЛЕВА, А.Н. авторы-сост.: А.И.Кокурин, Н.В.Петров, Лубянка: ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ, 1917–1991. Справочник (Россия, XX век, Документы). Москва: МФД, 2003, 768 с.

ПЕТРОВ, Н.В. Cправочник. Кто руководил органами госбезопасности 1941–1954. Москва: Звенья, 2010, 1000 с.

ДОРОШЕНКО, В.В., ЧЕБРИКОВ, В.М. История советских органов государственной безопасности: Учебник. Москва: Высшая Краснознаменная Школа КГБ, 1977. [Disponibil: https://sites.fas.harvard.edu/~hpcws/istoria1.pdf].

Mai multe date biografice despre cekistul poliției secrete a RSS Moldovenească, Țvigun Simion Cuzmici. Disponibil: http://shieldandsword.mozohin.ru/personnel/cvigun_s_k.htm. [citat la 19.10.2019].

ASIS RM, F.a., inv. nr.6, d. nr.3.

ASIS RM, F.a., inv. nr.6, d. nr.1, fila sechestrului intern al dosarului nepaginată.

ASIS RM, F.a., inv. nr.6, d. nr.4.

MORARU, P. Serviciile Secrete și Basarabia, dicționar 1918-1991. București: Editura Militară, 2008, 319 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.