PSIHOLINGVISTICA VS NEUROLINGVISTICA. ASPECTE

Victoria BARCARU

Abstract


Articolul de față vizează rolul paradigmei antropocentriste în organizarea și procesarea informației ontice, orientând lingvistica modernă spre noi direcții de cercetare. Plecând de la definiția saussuriană a comunicării din perspectiva relației cod – mesaj, în lingvistica modernă se acordă o atenție sporită aspectului psihoneurologic uman și procesului de codare / decodare a gândirii, misterul căruia îl putem elucida doar cercetând mecanismul de funcționare a scoarței cerebrale.

 

PSYCHOLIGUISTICS VS NEUROLINGUISTICS. ASPECTS

This article aims at the role of anthropocentric paradigm in the organization and processing of ontical information, leading modern linguistics towards new directions of research. Starting with the Saussure’s definition of communication from the perspective of the code-message relationship, modern linguistics has to pay increased attention to human psycho-neurological aspect and to coding / decoding the process of thinking, the mystery of which can only be depicted by researching the functioning of cerebral cortex.


Keywords


neurolinguistics, mirror neurons, empathy, theory of mind, sensory system, modality, attention, etc.

Full Text:

PDF

References


NĂDRAG, L. O abordare psiholingvistică a cercetărilor referitoare la comunicare. În: Intertext, 2009, nr.1-2, p.95-101.

ШАХОВСКИЙ, В.И. Эмоции: долингвистика, лингвистика, лингвокультурология. Москва: Либроком, 2009. 128 c. ISBN 978-5-397-00850-1

MORIARTY, L. Marile minciuni nevinovate. București: Trei, 2015. 536 p. ISBN 10: 6067193256

Apud ГОРЕЛОВ, И.Н., СЕДОВ, К.Ф. Основы психолингвистики. Mосква: Лабиринт, 2001. 304 c. ISBN 5-87604-141-6

Ibidem, p.243.

БУЛГАКОВ, M.A. Мастер и Маргарита. Москва: Пальмира, 2018. 431 c. ISBN 978-5-521-00271-9

ЧЕЙФ, У.Л. Память и вербализация прошлого опыта. В: Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XII: Прикладная лингвистика. Москва: Прогресс, 1983, c.35-73.

NIGEL J.T. THOMAS. The perky experiment. Disponibil: https://plato.stanford.edu/entries/mental-imagery/perky-expe¬riment.html https://www.khanacademy.org/test-prep/mcat/social-sciences-practice/social-science-practice-tut/e/perky-effect [Accesat: 12.03.2019]

ЧЕЙФ, У. Память и вербализация прошлого опыта. В: Текст: аспекты изучения семантики, прагматики и поэтики. Сборник статей. Москва, 2001, с.3-42.

RIZZOLATTI, G., CRAIGHERO, L. The Mirror-Neuron Sistem. In: Annual Review of Neuroscience, 2004, no 27(1), p.169-92.

NEGRUZZI, C. Alexandru Lăpușneanul. Nuvelă. București: Corint, 2014, p.90. ISBN978-606-8668-05-5

БУЛГАКОВ , M.A. Op.cit., p.38.

КОСОГОНОВ, В. Зеркальные нейроны: краткий научный обзор. [Accesat: 13.04.2019] Disponibil: https://postdocru.hse.ru/ruspostdoc/vkosonogov

КОСОГОНОВ, В. Op.cit.

ROANHORSE, R. Calea fulgerului (Seria „A șasea lume” partea I) București: Nemira. Disponibil: https://books.google.md/

RIZZOLATTI, G. Disponibil: https://www.kp.md/daily/26300.5/3181287/ [Accesat: 12.04 2018]

КАСАВИН, И.Т. Энциклопедия эпистемологии и философии науки / гл. ред. и сост.: Т.Касавин. Москва: Канон+, 2009, c.1247.

ЗДОРОВЕЦ, А.И. Вертикальные смещения внимания в условиях взаимодействия модальностей, реальных и симулируемых. [Accesat: 4.07.2018] Disponibil: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vital:5566 .

Ibidem.

Apud ГОРЕЛОВ, И.Н., СЕДОВ, К.Ф. Op.cit., p.46.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.