CONSIDERAȚII PRIVIND VARIETATEA DIAFAZICĂ A LIMBII ROMÂNE

Liliana BOTNARI

Abstract


Limba, prin varietăţile sale, este mai bogată, mai complexă, dinamică, dar totuși are un caracter mai mult sau mai puțin unitar, pentru a asigura comprehensiunea dintre vorbitorii ei. Diafazia este o dimensiune variațională ce se referă la variația generată de situația de comunicare, de contextul situațional, în baza cărora vorbitorul recurge la diverse posibilități varia­țio­nale, iar varietățile diafazice sunt diferențele care se atestă în cadrul stilurilor individuale ale vorbitorilor.

 

CONSIDERATIONS REGARDING THE DIAPHASICAL VARIETY OF THE ROMANIAN

A language, through its varieties, becomes richer, more complex and dynamic, but still retainit its more or less unitary character, to ensure the comprehension between its speakers. Diaphasia is a variational dimension that refers to the variation generated by the communication situation, by the situational context, based on which the speaker uses different variational possibilities, and the diaphasic varieties are the differences that are attested in the individual styles of speakers.


Keywords


variation, diaphasia, diaphasic varieties, idiosyncratic variety, stylistic marks.

Full Text:

PDF

References


OLARIU, F.-T. Variație și varietăți în limba română. Studii de dialectologie și sociolingvistică. Iași: Editura Institutul European, 2017. 264 p. ISBN 978-606-24-0187-0

GADET, F. Niveaux de langue et variation intrinseque [online]. En: Bensimon P. Niveaux de langue et registres de la traduction, Palimsestes 10, 1996, p.17-40. ISBN 2-87854-112-X. [Accesat: 12.10.2019]. Disponibil: https://journals.openedition.org/palimpsestes/1504

GLESSGEN, M.-D. Lingvistică romanică. Domenii și metode în lingvistica franceză și romanică. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2014. 654 p. ISBN 978-973-703-999-6

RĂCIULĂ, L. Variabilitatea diafazică în cadrul unor serii stilistico-istorice. Chișinău: Bons Offices, 2010 189 p. ISBN 978-9975-80-322-9

GADET, F. Variation et hétérogénéité [online]. En: Langages, 26ᵉ année, n°108, Hétérogénéité et variation: Labov, un bilan, sous la direction de Françoise Gadet. Paris: Larousse, 1992, p. 5-15. [Accesat: 15.03.2020]. Disponibil: https://www.persee.fr/doc/lgge_0458-726x_1992_num_26_108_1647#

CIOLAC, M. Questions de sociolinguistique. București: Editura Universității din București, 2006. ISBN 973737238-7

KABATEK, J. La variation linguistique dans le domaine des langues romanes: théorie et réalité empirique [online]. En: Actes du XXII Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, Vol.III. Bruxelles: Niemeyer, 1998, p.215-223. [Accesat: 15.03.2020]. Disponibil: https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/bitstream/handle/10900/ 46344/pdf/C26.pdf?sequence=1&isAllowed=y

MAGUIRE, W., MCMAHON, A. Analysing variation in English. Cambridge: University Press, 2011. 332 p. ISBN 9780511976360

GADET, F. La variation sociale en français, nouvelle édition revue et augmentée. Paris: Ophrys, 2007. 186 p. ISBN 978-2-7080-1154-0

COTEANU, I. Stilistica funcţională a limbii române. Stil, stilistică, limbaj. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R., 1973. 202 p.

CONDREA, I. Curs de stilistică. Chișinău: CEP USM, 2008, p.196. ISBN 978-9975-70-743-5

MILICĂ, I. Noțiuni de stilistică. Iași: Vasiliana ’98, 2014. 247 p. ISBN 978-973-116-382-6


Refbacks

  • There are currently no refbacks.