DEVELOPING LEARNERS’ SOFT SKILLS IN THE TIME OF A PANDEMIC

Viorica CONDRAT

Abstract


Language educators’ role is to facilitate the process of language learning. They should design their education process so that it responds primarily to the real needs of their learners. Special attention should be paid to the development of soft skills in learners, so that they are able to think critically, communicate, collaborate, and engage in problem solving. The article presents an overview of the challenges faced in developing soft skills in learners taking into account the present COVID-19 context. The results seem to indicate that the onlinization of the education process contributes little to the development of learners’ soft-skills.

 

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR SOFT LA STUDENȚI ÎN TIMPUL PANDEMIEI

Rolul profesorului de limbă străină este de a facilita procesul de învățare al elevilor. El trebuie să-și proiecteze activi­tatea de educație lingvistică în așa fel încât să răspundă la nevoile reale ale elevilor. O nevoie imperativă a societății moderne este de a educa o generație capabilă să gândească critic, creativ, care să poată colabora și comunica în rezol­varea anumitor probleme; adică, dezvoltarea abilităților soft trebuie să devină o prioritate. Studiul de față vine să prezinte problemele educației online în dezvoltarea abilităților secolului XXI la orele de limbă engleză, în contextul pan­demiei COVID-19.


Keywords


online education, socialization, soft skills, 21st century skills, communication, collaboration, onlinaziation, offline, HOTs.

Full Text:

PDF

References


GUȚU, V. at al. Cadrul de referință al curriculumului național. 2017. [Last access: 10/07/2020] Retrieved from: https://mecc.gov.md/sites/default/files/cadrul_de_referinta_final_rom_tipar.pdf

CONDRAT, V. Developing Academic Writing Skills with The Help of Blogs, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. 276 p. ISBN-13 978-620-0-46571-9

CONDRAT, V. The role technology can play to enhance students' learning. In: The use of modern educational and informational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions (conference proceedings). Bălți: Tipografia din Bălți, 2019, p.71-78. ISBN 978-9975-3369-3-2

CONDRAT, V. The Flipped Classroom: The Role YouTube Videos Can Play to Enhance Students’ Learning. In: Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices (symposium proceedings). Bălți: Indigo Color, 2019, p.63-71. ISBN 978-9975-3316-2-3

CONDRAT, V. Helping students develop higher order thinking skills. In: The use of modern educational and infor-mational technologies for the training of professional competences of the students in higher education institutions (conference proceedings). Bălți: Profadapt, 2018, p.238-242. ISBN 978-9975-3225-4-6

CONDRAT, V. The Use of Technology to Promote Learner Autonomy. In: Materialele Colocviului internaţional „Filologia secolului al XXI-lea”. Ediţia a V-a. „Creativitatea lingvală: de la semn la text”. Iaşi: Pim, 2014, ISBN 978-606-13-2121-6

CONDRAT, V. Combining Face-to-Face and Online Learning of the Future Teachers of Foreign Languages. In: Ma-terialele Conferinţei ştiinţifico-practice internaţionale „Integrarea specialistului cu studii superioare în piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale”. Bălţi, 2012, p.138-139, ISBN 978-9975-50-069-2

BROWN, D. H. Teaching by Principles. An Interactive Approach to Language Pedagogy. Second Edition. New York: Longman, 2001. 480 p. ISBN 0-13-028283-9

HALL, G. Exploring English Language Teaching: Language in Action. London; New York: Routledge, 2011. 282 p. ISBN 13: 978–0–415–58415–9

JARVIS, P. (ed.) The Theory and Practice of Teaching. Second Edition. London; New York: Routledge, 2006. 257 p. ISBN13: 978–0–415–36525–3

NUNAN, D. (ed.) Practical English Language Teaching. New York: McGraw-Hill/Contemporary, 2003. 342 p. ISBN 007-123462-4

NUNAN, D. Task-Based Language Teaching. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2004. 222 p. ISBN-13 978-0-521-54947-9

RICHARDS, J. C., RODGERS, Th. S. Approaches and Methods in Language Teaching. A description and analysis. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1999. 171 p. ISBN 0-521-31255-8

SCRIVENER, J. Learning Teaching: The Essential Guide to English Language Teaching. Third Edition. Oxford: Macmillan Education, 2011. 431 p. ISBN 1-4050-1399-0

UR, P. A Course in English Language Teaching. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2012. 336 p. ISBN 987-1-107-68467-6

КУРПАТОВ, А. Чертоги разума. Убей в себе идиота! Санкт-Петербург: Дом Печати Издательства Книготорговли "Капитал", 2019 416 p. ISBN 978-5-906902-91-7

МАТРУСОВА, А. Этот беспощадный псевдоофлайн. Какие мифы об образовании разрушила самоизоляция. И возможно ли правильное онлайн-образование в условиях форс-мажора. 2020. [Last access: 10/07/2020] Retrieved from: https://www.pravmir.ru/eto-besposhhadnyj-psevdooflajn-kakie-mify-ob-obrazovanii-razrushila-samoizolyacziya/?fbclid=IwAR39SB4zfa-MEsAlXrBjvRMgpKwHqejc7dt0sLqLg_LszHPfkZCosTfgC8A

JIANG, M. The reason Zoom calls drain your energy. 2020. [Last access: 10/07/2020] Retrieved from: https://www.bbc.com/worklife/article/20200421-why-zoom-video-chats-are-so-exhausting


Refbacks

  • There are currently no refbacks.