DENOMINAȚII METAFORICE ALE PĂRȚILOR CORPULUI UMAN

Eugenia MINCU

Abstract


Metafora este una dintre cele mai uzuale modalităţi de a modela realitatea, iar metaforizarea este un fenomen cognitiv, care implică mecanisme gnoseologice universale la nivel conceptual.

Terminologia medicală abundă în termeni-metafore. Conform datelor prezentate de către specialiştii, în domeniul me­di­cal sunt atestaţi 3500 de termeni medicali-metafore, dintre care 1000 sunt termeni utilizaţi în domeniile anatomie și clinică.

În terminologia anatomică predomină metaforele la nivel de microunivers; transpoziţia presupune proprietăţile fizice (formă, mărime, situare, stare, culoare etc.), funcţiile obiectului (tactil, cinetic etc.) din „spaţiul limitat”.

 

METAPHORICAL DENOMINATIONS OF THE PARTS OF THE HUMAN BODY

Metaphor is one of the most common ways to model reality, and metaphorization is a cognitive phenomenon, which involves universal gnoseological mechanisms at the conceptual level.

Medical terminology abounds in metaphorical terms. According to the data presented by the specialists, in the medical field are attested 3 500 medical terms-metaphors, of which 1000 are terms used in the anatomy and clinical fields.

In anatomical terminology, metaphors predominate at the microuniverse level; transposition involves the physical pro­perties (shape, size, location, state, color, etc.), the functions of the object (tactile, kinetic, etc.) in the "limited space".


Keywords


denominations, metaphor, terminology, medicine, human body.

Full Text:

PDF

References


PLATO. Timeos. Bury RG, trans. Plato’s works (vol). Cambridge, MA: Harward Univarsity Press, 1975. ISBN-13: 978-0674992573

GEARY, J. Metaforic vorbind (traducere). Iași: Polirom, 2009. 134 p.

DUMISTRACEL, St. Lexic românesc. Cuvinte, metafore, expresii. București: Editura Științifică și Enciclopedică, 1980. 252 p. ISBN 9786069280041

TOMA, E. Sur la formation de la terminologie médicale-biologique en roumain (XVIII – XIXe siècles). En: Rumänistik in der Diskussion, Guinter Narr Verlag Tübingen, 1986, p.116-128.

ONI, T., CARTIDGE, C. Medical terminology: A hiding place for Greek terminology. Junior Dr, Monday, 08 February 2010. Disponibil: http:/ / www.medterms.com/ script/ main/ rt.asp?articlekey=12194.

BANAY, G. Introduction to Medical Terminology. Ph. D.: Librarian, Worcester State, January 1948, p.1-27.

CHRISTOS, S. G. Etymology of selected medical terms used. Radiology the mythology connection. In: American Journal Roentgenlogy, 2002, no178, p.1101-1107; American Journal of Roentgenology, 2002, no.179, p.1347. Disponibil: www.ajronline.org>doi> bs>ajr.178.5.1781101

HOLOMANOVA, A. et al. History of medicine. In: Proceedings of the American philosophical society, 1950, vol.94, no.4, p.364-368. Disponibil: https://www.amphilsoc.org/publications

HOLOMONOVA, A. et al. Andreas Vesalius – the reformer of anatomy. In: Bratisl. Zec. Listy, 2001, no.102(1), p.48-54. ISBN-13: 978-1330570128

MAREČKOVA, E. et al. Latin as the language of medical terminology: some remarks on its role and prospects. In: SWISS MED WKLY, 2002, no.132, p.581- 587. Disponibil: europepmc.org › article › med

MELNIC, V. Aspecte umaniste ale limbii latine. Chişinău: Medicina, 2000. 40 p.

RUSU, V. Dicţionar medical. Ediţia a IV-a revizuită şi adăugită. Bucureşti: Editura medicală, 2010. 2064 p. ISBN 9 789-02-2


Refbacks

  • There are currently no refbacks.