PREFIXE ȘI SUFIXE CU VALOARE CONOTATIVĂ ÎN LIMBAJUL MEDICAL

Maria PRUTEANU

Abstract


Mijloacele de îmbogățire a terminologiei medicale, în special derivarea, au constituit obiectivul cercetării.

Rolul elementelor prepozitive și postpositive (prefixe și prefixoide, sufixe și sufixoide), folosite la formarea termenilor inserați în lucrare, a fost elucidat din perspectiva etimologiei, productivității și a frecvenței acestora în limbajul medical.

Cunoașterea semnificației prefixelor, sufixelor și a elementelor terminologice facilitează utilizarea termenilor medicali nu doar în medicină, ci și în uzul cotidian.

 

PREFIXES AND SUFFIXES WITH CONNOTATIVE VALUE IN MEDICAL LANGUAGE

The  means of enriching the medical terminology, especially derivation, have been the objective of this research.

The role of the preposition and postposition elements (prefixes and prefixoids, suffixes and suffixoids) used to form the terms inserted in the work has been elucidated from the perspective of their etymology, productivity and frequency in medical language.

Knowingt of the meaning of prefixes, suffixes and terminological elements facilitates the use of medical terms not only in medicine, but also in everyday use.


Keywords


prefixes, prefixoids, suffixes, suffixoids, terminological elements, lexemes.

Full Text:

PDF

References


ZUGUN, P. Lexicologia limbii române. Prelegeri. Iași: Tehnopress, 2000. 293 p. ISBN: 9738048419, 9789738048416

AVRAM, M. Compuse de tip tematic în presa actuală. În: Studia Universitatis Babeș-Bolyai, XLII, 4, p.25-36.

DRINCU, S. Compunerea și prefixarea. Repere teoretice în lingvistica românească. Timișoara: Amphora, 1999. ISBN 973-98244-5-5

ZUGUN, P. Lexicologia limbii române. Prelegeri. Iași: Tehnopress, 2000. 293 p. ISBN: 9738048419, 9789738048416

Surse:

MÂRZA, E., ȘTEFÂRȚA, E. et al. Limba latină și bazele terminologiei medicale. Manual pentru studenții de la Medicină și Stomatologie. Chișinău: CEP Medicina, 2006, 508 p. ISBN 978-9975-9528-3-5

RUSU, V. Dicționar medical. Ediția a III-a revizuită. București: Editura Medicală, 2007, 1982 p. ISBN 978-973-39-1622-3


Refbacks

  • There are currently no refbacks.