POEZIA LUI NICOLAE DABIJA SUB SEMNUL MITICULUI

Victoria FONARI

Abstract


Scopul acestei cercetări constă în a valorifica creaţia poetică a lui Nicolae Dabija din perspectiva imaginilor mitice şi ale personalităţilor notorii din cultura antică. Sunt selectate poezii din diferite volume care dezvăluie respect pentru cultura antică elină, cum ar: simbolul orfic, poetul Homer, Ulise, Nausicaa, Euridice etc. Conexiunea misteriosului cu lumea reală este o componentă a poeziei de a crea o atmosferă de reverie. În acest articol sunt incluse argumente de com­plicitate a eului liric în a descoperi, a trăi mirarea. Comprehensiunea macrocosmosului se realizează în detaliu de cine­ma­tografie. În poezia lui Nicolae Dabija elucidăm cum este valorificat poetul contemporan, pliat pe imaginile culturii antice Homer şi Orfeu, ceea ce contribuie la o deschidere spre universalitate dintr-o viziune inedită. Măiestria în arta cuvântului se măsoară în tendinţa de a vedea frumosul, de a pleda pentru viaţă şi de a avea forţă să opreşti timpul printr-o fotografiere de fulger, prin textul poetic.

 

THE POETRY OF NICOLAE DABIJA UNDER THE SIGN OF THE MYTHIC

The purpose of this research is to capitalize on the poetic creation of Nicolae Dabija from the perspective of mythical images and notorious personalities from ancient culture. Poems from different volumes are selected, revealing a respect for the ancient Hellenic culture, such as: The Orphic symbol, the poet Homer, Odysseus, Nausicaa, Eurydice, etc. The connection of the mysterious with the real world is a component of poetry in order to create an atmosphere of reverie.
This article includes arguments of complicity of the lyrical self in discovering, living the wonder. The understanding of the macrocosmos is done in cinematic detail. In Nicolae Dabija's poetry we illustrate how the contemporary poet is capitalized, reported to the images of Homerus and Orphaeus – the ancient culture, thus contributing to an opening towards universality from a unique vision. The mastery of the word is measured in the tendency to see the beautiful, to plead for life and to have the strength to stop time through a flash photography, by means of the poetic text.


Keywords


the Orphaeus myth, symbol, Homerus, actualization of the myth, archetype, Nicolae Dabija's lyrics.

Full Text:

PDF

References


FONARI, V. The archetypology of the labyrinth: from methodological order (A. Losef) to the feeling of anguish

(G. Bachelard). In: Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Arhipelag XXI Press. Iulian Boldea (Editor). Tîrgu Mureş, 2017. eISBN: 978-606-8624-12-9. [Accesat: 08.07.2020] Disponibil: https://old.upm.ro/ldmd/LDMD-05/Lit/Lit%2005%2019.pdf

BURLACU, Al. Poeţii şi trandafirul. Iaşi: Junimea, 2018. 227 p.

DOLGAN, M. Poezia contemporană, mod de existenţă în Metaforă şi Idee. Chişinău: Elan Poligraf, 2007. 658 p.

CIMPOI, M. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. Chişinău: ARC, 1996. 397 p.

CODREANU, Th. Basarabia sau drama sfâşierii. Galaţi: Scorpion, 2003. 320 p.

CIOCANU, I. Literatura română. Chişinău: Prometeu, 2003. 512 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.