TIPOLOGIA INTELECTUALULUI ÎN ROMANELE LUI AURELIU BUSUIOC

Emilia GRIGORAȘ

Abstract


Personajul intelectual este o trăsătură definitorie a romanelor lui Aureliu Busuioc. Dar, spre deosebire de alte perso­naje intelectuale din creația lui George Călinescu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, ale lui Aureliu Busuioc sunt diferite. În romanul „Singur în fața dragostei” Radu Negrescu este valorificat ca un antierou de către criticii literari Anatol Gavrilov, Nicolae Bilețchi și ca nonconformist de către exegeta Victoria Fonari.

Vasile Iftime explică o corelație intelectuală în romanul „Lătrând la lună” dintre câinele Enrique și stăpânul său savantul filolog, ambii având ipostazele de scriitori, moraliști, dezamăgiți. În romanul „Pactizând cu diavolul” intelectualul este prezentat în situații extreme. Mihai Olteanu află că statul știe mai multe decât el, cum îl cheamă și cine este, iar ca să rămână om, va fi cel mai greu lucru pe care va trebui să-l facă.

 

THE INTELLECTUAL TYPOLOGY IN THE NOVELS OF AURELIU BUSUIOC

The intellectual character is a defining feature of the novels of Aureliu Busuioc but, unlike other intellectual characters from the works of George Calinescu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, those of Aureliu Busuioc are different. In the novel “Alone in front of love” Radu Negrescu is portrayed as an anti-hero by the literary critics Anatol Gavrilov, Nicolae Biletchi and as a recusant by the exegete Victoria Fonari.

Vasile Iftimie explains an intellectual correlation in the novel “Barking at the Moon” between Enrique, the dog and his owner the philologist both being presented as writers, moralists,or as disappointed. In the novel “Making a Pact with the Devil” the intellectual is presented in extreme situations, Mihai Olteanu learns that the state knows more than he does, what his name is, who he is, and for him to stay human will be the hardest thing to do.


Keywords


intellectual character, anti-hero, recusant, alter ego, physiologic analysis, scientis.

Full Text:

PDF

References


BERNARD-HENRY, L. Elogiu intelectualilor. București: Albatros, 1992, p.67.

ENCIU, V. Introducere în teoria literaturii. Curs universitar, p.15.

TOMAȘEVSKI, B. Teoria literaturii. Poetica. București, 1983, p.25.

ARISTOTEL. Poetica. București: Editura Științifică, 1957, p.89.

FONARI, V. Factorii intelectual și sentimental în opera lui Aureliu Busuioc. Chișinău, 2003, p.7.

BUSUIOC, A. Singur în fața dragostei. Chișinău: Cartier Popular, 2012, p.164.

BUSUIOC, A. Lătrând la lună. Chișinău: Cartier Popular, 2012.

BUSUIOC, A. Pactizând cu diavolul. Chișinău: Cartier Popular, 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.