ASPECTE PRIVIND ISTORIA RECENTĂ A ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI, INSTAURAREA REGIMULUI COMUNIST ÎN LOCALITATEA VAD, JUDEȚUL BRAȘOV (1951-1964)

Gheorghe FARAON

Abstract


Din anul 1951 comuna Vad își pierde autonomia. Odată cu noua reorganizare după modelul sovietic, satul va intra ca element component al noii comune Șercaia. Trebuie să remarcăm că aceste schimbări și reorganizări s-au făcut în mod brutal fără vreun temei istoric. Astfel, dispare Districtul Făgărașului, lucru pe care nici stăpânirea de câteva sute de ani a maghiarilor și a austriecilor nu a reușit să-l realizeze.

 

ASPECTS REGARDING THE RECENT HISTORY OF FĂGĂRAŞ CONTY, THE INSTAURATION OF THE COMMUNIST REGIME IN VAD, BRAŞOV COUNTY (1951-1964)

Starting with 1951 the Vad country lost its autonomy because of the new organization in to Soviet model, the village being a component of the new country Şercaia. We must outline that these changes and reorganizations have been made in a brutal manner without any historical basis, thereby the District of Făgăraş disappears, fact that wasn’t accomplished during the several hundred years of ruling of the Hungarians and Austrians.


Keywords


autonomy, organization, soviet model, Distric of Făgăraş, ruling.

Full Text:

PDF

References


BOERIU, E. Cartea Vadului, mss. 1600f.

***Arhiva Fundației Culturale „Negru Vodă” Făgăraș, Interviu realizat de Călin Gavriluță și Gh. Faraon, în 17.VII.2004, cu Boldiş Gheorghe, sat Vad, com. Șercaia, jud. Brașov născut la 19 decembrie 1935; Dosar cu locuitorii chiaburi din Făgăraș, 1952, fl. 82; Dosar 26/II, 1955, Nnr.385/955, fl.43; Dosar 105/1960, nr.46. T.P.P. fl.18-19.

BĂJENARU, C., BĂJENARU, E. Monografia localității Beclean. Târgu Mureș, 2009. 92 p. ISBN 978-606-92180-2-0

KIDECKEL, A.D. Colectivism și singurătate în satele românești. Ţara Oltului în perioada comunistă și în primii ani după Revoluție. Iași, 2006. 211 p. ISBN (10) 973-46-0271-3

ENUŢA, N. Chiabur: dușman de moarte al gospodăriei colective. În: Știință și Cultură, 1952, nr.8. 105 p.

Buletinul Oficial al Republicii Populare Române, 1949, nr.1, p.2.

IONESCU, Gh. Comunism în România 1944–1962. Londra, 1964. 409 p. ISBN 973-43-0173-X

IANCU, Gh., ŢÂRĂU, V., TRAȘCĂ, O. Colectivizarea agriculturii în România. Aspecte legislative 1945–1962. Cluj–Napoca, 2000. 483 p.

IANCU, Gh. Aspecte din procesul colectivizării agriculturii în România (1949-1960). În: Anuarul Institutului de Istorie G. Bariţ, Cuj-Napoca, Tom XLIV, p.395, ISBN 978-973-1843-90-2

Brazde Făgărășene, anul III, nr.11, 21 martie 1948, p.7.

CIUPEA, I., OLTEANU Fl. „Chiaburii” din orașul Făgăraș. În: Stat și viață privată în regimurile comuniste, Iași, 2009, 254 p. ISBN 978-973-46-1652-7

Olteanul, 1907, anul I, nr.12.

Monitorul de Făgăraș, 28 mai 2019, anul XXI, nr.1016, p.11.

OGORANU, I.G. Brazii se frâng dar nu se îndoiesc. Vol.I. Timișoara, 1993, p.338. ISBN 973-95729-4-4

MOTRESCU, V., DOBRE, M. Jurnale din rezistența anticomunistă. București, 2006. 240 p. ISBN/ISSN, 973-569-814-5

CRĂCANĂ, I. Rezistența anticomunistă din Munții Făgărașului între 1948–1955. Grupul Gavrilă. În: Mișcarea armată de rezistență anticomunistă din România, 1944 – 1962. București: Kullusys, 2003. 443 p. ISBN 973-86421-1-6

*** Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (A.C.N.S.A.S.), fond Informativ, dosar nr.3 948, vol.2, fila 207.

Album Martiri [Accesat: 03.04.2019]. Disponibil: http://www.procesulcomunismului.com/marturii/fonduri/ioanitoiu/album_martiri/docs/album_martiri_genocid_3_1.pdf.

PĂŞESCU, Gh. Biografii încătușate brașovene. Braşov, 2003. 420 p. ISBN 973-8528-0-7


Refbacks

  • There are currently no refbacks.