EVOLUȚIA ECONOMICĂ A REGIUNII DE SUD A REPUBLICII MOLDOVA ȘI REVENIREA LA PROPRIETATEA PRIVATĂ A TERENURILOR AGRICOLE

Adelina REVENCO

Abstract


În pofida parcurgerii unei perioade de independență de 29 de ani, Regiunea de Sud, la fel ca și întreaga republică, se confruntă cu numeroase provocări atât la nivel regional, cât și național. Nivelul redus de dezvoltare economică și de trai al populației, exodul masiv de forță aptă de muncă, îmbătrânirea și, într-o anumită măsură, degradarea națiunii sunt unele dintre  problemele cu care se confruntă populația regiunii. În acest context este important să cunoaștem istoricul dezvoltării regiunii pentru a stabili factorii care au stimulat sau au stopat evoluția economiei, dar și pentru a identifica unele soluții de redresare a situației economice.  

 

THE ECONOMIC EVOLUTION OF THE SOUTH REGION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE RETURN TO THE PRIVATE PROPERTY OF THE AGRICULTURAL LANDS

Despite the 29-year independence period, the Southern Region as well as the entire Republic is facing many challenges both regionally and nationally. The low level of economic development and that of the population living, the massive exodus of work force, aging and to a certain extent the degradation of the nation are some of the problems the population of the region is facing. In this context, it is important to know the history of the development of the region in order to identify the factors that have stimulated or stopped the evolution of the economy, but also to identify some solutions to recover the economic situation.


Keywords


geographical position, invasions, ethnic structure, state planning, industry, agriculture, colhosis, sovhosis.

Full Text:

PDF

References


Enciclopedia Sovietică Moldovenească (vol.VIII). Redacția principală a Enciclopediei Sovietice Moldovenești. Chișinău, 1981.

История народного хозяйства Moолдавской ССР (с древнейших времён до 1812 гoдa). Кишинев: Штиинца, 1976.

МОХОВ, Н. Очерки истории молдавско-русско-украинских связей, Кишинев: Штиинца, 1961.

ЗЕЛЕНЧУК, В. Население Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1973.

КАБУЗАН, В. Народонаселение Бессарабии и области левобережных районов Приднестровья. Кишинев: Штиинца, 1974.

NISTOR I. Așezările bulgare și găgăuze din Basarabia. În: Analele Academiei Române. Memoriile secțiunii istorice. Seria III, tomul XXVI. București, 1944.

DUMINICA, I. Decretul Imperial din 29 decembrie 1819 și reglarea statutului coloniștilor bulgari în Basarabia. În: Pro¬prietatea funciară în Basarabia: tradiție, organizare și reglementare. Chișinău, 2011.

CIOBANU, Ș. Bsarabia. Chișinau: Universitas, 1993.

История народного хозяйства Moолдавской ССР (1812-1917 года). Кишинев: Штиинца, 1977.

TURCANU, I. Relații agrare din Basarabia în anii 1918-1940. Chișinau: Universitas, 1991.

GRIBINCEA, M. Basarabia în primii ani de ocupație sovietică (1945-1950). Cluj-Napoca: Dacia, 1995.

SÎTNIC, M. Коллективизация сельского хозяйства и формирование класа колхозного крестьянства в Молдавии. Кишинев: Штиинца, 1976.

Economia națională a Republicii Moldova, anuar statistic 1990. Chișinău: Universitas, 1991.

SOCHIRCĂ, V. Studiu economico-geografic al sectorului particular al agriculturii Republicii Moldova: Teză de doctor. Iași, 1999

Hotărârea Sovietului Suprem al RSSM nr.485 din 02.06.1991. În: Monitorul Oficial, 1991, nr.3-6, art.45.

Teриториальная система промышленности. Кишинев: Штиинца, 1976.

Ghidul orașelor din Republica Moldova. Chișinău, Tipografia Centrală, 2004.

Enciclopedia Sovietică Moldovenească (vol.VII). Redacția principală a Enciclopediei Sovietice Moldovenești. Chișinău, 1977.

Enciclopedia Sovietică Moldovenească (vol.IV). Redacția principală a Enciclopediei Sovietice Moldovenești. Chișinău, 1974.

Enciclopedia Sovietică Moldovenească (vol.VI). Redacția principală a Enciclopediei Sovietice Moldovenești. Chișinău, 1976.

Enciclopedia Sovietică Moldovenească (vol.III). Redacția principală a Enciclopediei Sovietice Moldovenești. Chișinău, 1972.

Enciclopedia Sovietică Moldovenească (vol.II). Redacția principală a Enciclopediei Sovietice Moldovenești. Chișinău, 1971.

Codul funciar al Republicii Moldova nr. 828 din 25.12.1991. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.817. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=86518〈=ro

Legea pentru modificarea și completarea Codului funciar, nr.369 din 10.02.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.13, art.133. https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=62468〈=ro


Refbacks

  • There are currently no refbacks.