RESOCIALIZAREA PERSOANELOR DEȚINUTE ÎN PENITENCIARELE DIN REPUBLICA MOLDOVA. ABORDARE ANTROPOLOGICO-FILOSOFICĂ

Tatiana MĂRGĂRINT

Abstract


Resocializarea deținuților reprezintă un segment al executării pedepselor care necesită o atenție sporită. Efortul comun al deținuților, al angajaților din penitenciare, al societății etc. poate oferi la finalul detenției persoane resocializate care se vor reintegra cu ușurință în societate. Angajații trebuie să facă tot posibilul pentru resocializarea celor care sunt în cus­todia statului, iar pentru aceasta e nevoie de calificare și dezvoltare de competențe. Profesionalismul angajaților îl în­țelegem ca obligație de a îndeplini sarcinile de serviciu cu responsabilitate, corectitudine, pricepere, eficiență etc. Indis­pensabile pentru resocializarea deținutului sunt menținerea legăturilor cu lumea de dincolo de zidurile penitenciarului: familia, prietenii, ONG-urile etc.

 

THE RESOCIALIZATION OF PRISONERS IN THE PENITENTIARY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA. AN ANTHROPOLOGICAL AND PHILOSOPHICAL APPROACH

The resocialization of the prisoners is a segment of the execution of the punishments that needs more attention. The joint effort of prisoners, prison staff, society, etc., can finally provide resocialized people who will easily reintegrate into the society. Employees must do everything possible to resocialize the persons in state custody and for this purpose they need quali­fi­cation and skill development. We understand the professionalism of the employees as an obligation to perform the service tasks with responsibility, fairness, competence, efficiency, etc. Important, for the resocialization of the prisoner, are main­taining the links with the world beyond the prison walls: family, friends, NGOs, etc.


Keywords


the resocialization of a prisoners, the strategies of resocialization, The Risk Need Responsivity Model, Good Lives Model.

Full Text:

PDF

References


PÁLVÖLGYI, A. Necesitatea participării societăţii la executarea pedepselor (resocializare, reintegrare). În: Analele Universităţii de Vest din Timişoara. Seria Drept, p.68-76. https://drept.uvt.ro/administrare/files/1481045738-pa--lvo--lgyi-a--kos.pdf (Accesat: 02.08.2019)

CANȚER, N. Analiza programelor de resocializare a deținuților în mediul penitenciar. În: Preocupări contemporane ale știinţelor socio-umane. Materialele Conferinţei știinţifice internaționale prilejuite aniversării a 15 ani de la fondarea Facultăţii de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţa Socială, ULIM. Ediția a VI-a. Vol. 2. Mentalităţi ale societăţii în transformare. Chișinău, 2016, p.28-35. https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/28-35_0.pdf (Accesat: 02.08.2019)

RACU, A. Individualizarea executării pedepsei penale privative de libertate: realități și perspective. Chișinău, 2015. 72 p.

LOOMAN, J., ABRACEN, J. The Risk Need Responsivity Model of Offender Rehabilitation: Is There Really a Need For a Paradigm Shift? In: International Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 2013, vol.8, nr.3-4, p.30-36. https://www.researchgate.net/publication/277630411_The_Risk_Need_Responsivity_Model_of_Offender_Rehabilitation_Is_There_Really_a_Need_For_a_Paradigm_Shift (Accesat: 27.07.2019)

BONCHIŞ, E., DRUGAŞ, M., TRIP, S., DINDELEGAN, C. Introducere în Psihologia personalităţii. Oradea: Univer¬sitatea din Oradea, 2009. 404 p.

Training Standards, Accreditatiton and Ethical Charter. Athens, 2003. http://eac.eu.com/standards-ethics/

Consilierea filosofică și etică. Reflecții și practici în România. București: Eikon, 2019. 220 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.