REVISTA BOABE DE GRÂU DESPRE EXPOZIŢIILE DEDICATE COPIILOR ŞI TINERILOR (1930-1934)

Gherghina BODA

Abstract


Revista de cultură Boabe de grâu cuprinde în paginile sale numeroase informaţii despre activitatea expoziţională a societăţii româneşti interbelice, unele dintre acestea fiind dedicate în exclusivitate copiilor şi tinerilor. Această pre­ocu­pare denotă atenţia care începe să se acorde şi de către societatea românească tinerelor vlăstare, în fapt – viitorului ţării. Ne referim la expoziţii internaţionale ale copilului, la cele dedicate mişcării cercetaşilor, la cele didactice sau ale şcoli­lor de arte şi meserii. Acestea conturează cititorului imaginea unei vieţi culturale active în cadrul societăţii româneşti interbelice, un mod frumos de educaţie colectivă şi de popularizare a creaţiilor, indiferent de vârstă, o preocupare permanentă de ofertă diversă de loisir.

 

THE MAGAZINE BOABE DE GRÂU ABOUT THE EXHIBITIONS DEDICATED TO CHILDREN AND YO­U­NG PEOPLE (1930-1934)

The culture magazine Boabe de grâu pages contain a lot of information about the exhibitions of the Romanian interwar society, some of which were dedicated exclusively to children and young people. This preoccupation illustrates the attention that the Romanian society was starting to pay to its young offspring, in fact to the future of the country. We refer to the international exhibitions dedicated to children, to those dedicated to the scout movement, to the didactic ones or to those held by the arts and crafts schools. They layout the image of an active cultural life during the interwar Romanian society, of a beautiful way of collective education and popularisation of creations, regardless of age, of a permanent preoccupation for a diverse leisure offer.


Keywords


review, exhibitions, national, international, art, culture, exhibits.

Full Text:

PDF

References


ŢARĂLUNGĂ, E. Mic dicţionar de literatură română. Bucureşti: Forum, 2007, p.94. [Accesat: 14.09.2020] Disponibil:-https://www.academia.edu/5406170/DIC%C5%A2IONBAR_DE_LITERATUR%C4%82_ROM%C3%82N%C4%82

Boabe de grâu, 1930, nr. 2, p.103.

Ibidem.

Ibidem, 1930, nr. 4, p.104, 233.

Ibidem, 1930, nr.5, p.313.

Ibidem, 1930, nr.4, p.233.

Ibidem, 1930, nr.2, p.104.

Ibidem, 1930, nr.5, p.307.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem, p.313.

Ibidem, 1931, nr.2, p.118.

Ibidem.

Ibidem.

Ibidem, 1930, nr.7, p.438-439.

Cercetaşii României. Istoric. [Accesat: 18.09.2020] Disponibil: https://scout.ro/despre-noi/istoric/

Ibidem.

„Cercetăşia în România”. În: Asociaţia Cercetaşilor Tradiţionali din România. [Accesat: 16.09.2020] Disponibil: https://cercetasii-traditionali.blogspot.com/p/cercetasia-in-romania.html

Boabe de grâu, 1930, nr.4, p.254.

Ibidem, 1931, nr.6-7, p.358-359.

Ibidem, p.359.

Ibidem.

Ibidem, 1933, nr. 4, p.249.

Ibidem.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.