STUDENȚI AUTOHTONI LA UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „NICOLAE TESTEMIȚANU” DIN REPUBLICA MOLDOVA

Lidia PRISAC, Ion Valer XENOFONTOV

Abstract


Bazat pe materiale inedite și surse de istorie orală, articolul pune în valoare procesul de admitere și formarea studenților autohtoni la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” începând cu anul 1991 și pe parcursul celor trei decenii de independență a Republicii Moldova. Abordând activitatea, procesul de studii, numărul celor înscriși la studii, reușita și calitatea instruirii, precum și viața studenților autohtoni la medicină, autorii constată că atât specialiștii formați în acest domeniu, cât și Universitatea, au trecut printr-un proces amplu de tranziție, generat, pe de o parte, de condițiile socioeconomice precare, iar, pe de alta, de noile tendințe ale globalizării.

 

THE NATIVE STUDENTS AT THE  NICOLAE TESTEMIȚANU”
      STATE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY OF THE  REPUBLIC OF MOLDOVA

Based on the unpublished materials and oral history sources, the article highlights the process of admission and training of native students at the “Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy since 1991 and during the three decades of the Republic of Moldova independence. Approaching the activity, the study process, the number of enrolled students, the excellence and the quality of training, as well as the lives of native students to medicine, the authors note that both specialists in the medical field and the University have gone through an extensive transition process, generated, on the one hand, by precarious socio-economic conditions and, on the other hand, by the new trends of globalization.


Keywords


native students, “Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, the post-Soviet period.

Full Text:

PDF

References


Institutul de Stat de Medicină din Chișinău „Nicolae Testemițanu” invită la facultățile: Medicină Generală, Pediatrie, Stomatologie, Farmaceutică, Igienă și Sanitarie. În: Medicul, 1991, nr.13-14 (807-808), p.1.

ABABII, I. Dragi elevi, viitori studenți! În: Medicus. Ediție specială, 2019, mai, p.1.

Condițiile de admitere la Institutul de Stat de Medicină „Nicolae Testemițanu” din Chișinău pentru anul de studii 1991–1992, În: Medicul, 1991, nr.13-14 (807-808), p.3.

Concepția de instruire a cadrelor în Universitatea de Medicină „N.A. Testemițanu” din RSS Moldova. În: Medicul, 1991, nr.4 (798), p.1.

POSTOLACHI, I. Discutăm proiectul statutului provizoriu al Universității de Medicină „N.A. Testemițanu” din RSS Moldova. Acceptăm. În: Medicul, 1991, nr.1, p.1.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă admiterea pentru anul 2005. În: Medicus. Ediţie specială, 2005, aprilie, p.3.

Sfaturi candidaților la admitere în Institut: la Fizică, la Biologie, la Chimie, la Limbă şi Literatură. În: Medicul, 1991, nr.13-14 (807-808), p.4.

Completați corect documentele. În: Medicul, 1991, nr.13-14 (807-808), p.3.

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova /Coord.: Gheorghe Baciu; resp. de ed.: Ion Ababii, Chișinău: Elan Poligraf, 2015.

Statutul provizoriu al Universității de Medicină „N.A. Testemițanu” din RSS Moldova. În: Medicul, 1991, nr.2-3 (796-797), p.1.

Casă nouă pentru generaţie nouă. În: Medicul, 2000, nr.1 (IX), p.2.

Statutul provizoriu al Universității de Medicină „N.A. Testemițanu” din RSS Moldova. În: Medicul, 1991, nr.2-3 (796-797), p.1.

Salut, Universitate! În: Medicul, 2000, nr.1 (IX), p.1.

Au jurat că vor învăța și vor deveni specialiști de valoare, În: Medicus, 2018, nr.7-8 (913-914), p.1.

Înmatricularea festivă în rândurile comunității academice universitare. În: Medicus, 2009, nr.4 (826), p.1-2.

Interviu realizat de Lidia Prisac cu arhivista Liubov Bajcova la 12 iulie 2019. Arhiva privată a autorilor.

Arhiva curentă a Senatului USMF „Nicolae Testemițanu” (ACSUSMF), Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2000.., ff. 2-5.

Admiterea – 2005. În: Medicus. Ediţie specială, aprilie 2005, p.1.

ACSUSMF, Proces-verbal nr.11 din 15 octombrie 2008 a Senatului USMF „Nicolae Testemițanu”.

Burse noi. În: Medicul, 1991, nr.5 (799), p.2.

Burse de merit 2005 – pentru cei mai buni studenţi ai ţării. În: Medicus, 2005, nr.1 (789), p.2.

Mediciniștii au obținut șapte Burse de Merit. În: Medicus, 2018, nr.4-6 (910-912), p.11.

Natalia Peredelcu – deținătoarea Bursei de Merit 2018. În: Medicus, 2019, nr.10-12 (920-922), p.9.

Învingătorii programului „Burse pentru viitorul tău”, 2018. În: Medicus, 2019, nr.1-3 (917-919), p.8.

PLĂCINTĂ, Gh. Cum vedeţi un student ideal la medicină? În: Medicus, 2009, nr.4 (826), p.6.

Rezultatele examenelor de admitere în Universitatea de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova pentru anul de studii 1991–1992. În: Medicul, 1991, nr.20-21 (814-815), p.4.

Componenţa studenţilor anului I înmatriculaţi în anul 1992. În: Medicul, 1992, nr.12 (834), p.4.

Alma Mater. În: Medicul, 1991, nr.13-14 (807-808), p.1.

ACSUSMF, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2002.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2006.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” din 16 octombrie 2007.

Ibidem, Raportul rectorului din 21 octombrie 2009.

Ibidem, Darea de seamă din 13 octombrie 2010 cu privire la activitatea USMF „Nicolae Testemiţanu”.

Ibidem, Raportul rectorului din 21 octombrie 2009.

Ibidem, Raportul rectorului din 19 octombrie 2011 referitor la anul universitar 2010–2011.

MAZUR, V., SĂRĂTILĂ, Iu. În: Apel către tineri: Alegeţi-vă viitorul! În: Medicus. Ediţie specială, 2005, aprilie p. 1.

ACSUSMF, Darea de seamă a rectorului din 17 octombrie 2018.

Ibidem, Raportul rectorului din 12 octombrie 2016 referitor la anul universitar 2015–2016.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 17 octombrie 2018.

Ibidem, Raportul rectorului din 12 octombrie 2016.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2017.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 17 octombrie 2018.

Universitatea în aşteptare de noi studenţi. În: Medicus, 2005, nr.2 (790), p.1.

Ziua Ușilor Deschise. În: Medicus, 2019, nr.10-12 (920-922), p.8.

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova anunţă admiterea pentru anul 2005. În: Medicus. Ediţie specială, 2005, aprilie, p.3.

Fii tu promotorul Alma Mater! În: Medicus, 2019, nr.1-3 (917-919), p.7.

Concursul de desene „Medicul – prin ochii unui copil” și-a desemnat câștigătorii. În: Medicus, 2019, nr.10-12 (920-922), p.8.

ACSUSMF, Darea de seamă a rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” din 15 octombrie 2003.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 16 octombrie 2007.

Ididem, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2006.

Ididem, Raportul rectorului din 21 octombrie 2009.

Ididem, Darea de seamă din 13 octombrie 2010 cu privire la activitatea USMF „Nicolae Testemițanu”.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 17 octombrie 2012 pentru anii 2011–2012.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 17 octombrie 2018.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” din 15 octombrie 2003.

Ibidem, Proces-verbal nr. 8 din 13 octombrie 2004 al Senatului universitar.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2002.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2006.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2002.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” din 15 octombrie 2003.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2006.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 16 octombrie 2007.

Ibidem, Raportul rectorului din 21 octombrie 2009.

Ibidem, Raportul rectorului din 19 octombrie 2011.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 17 octombrie 2012.

Ibidem, Raportul rectorului din 12 octombrie 2016.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2017.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 17 octombrie 2018.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2017.

Victime ale sesiunii? În: Medicul, 2000, nr.1 (IX), p.2.

ACSUSMF, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2006.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2000.

Poți să devii dentist, dar cu ghipsul de acasă? În: Făclia, 1997, 22 martie, p.3.

Salut, Universitate! În: Medicul, 2000,nr.1 (IX), p.1.

În centrul atenţiei – bugetul Universităţii. În: Medicus, 2005, nr.2 (790), p.1.

SANDU, C. Daţi-ne voie să lucrăm. În: Medicus, 2005, nr.2 (790), p.3.

ACSUSMF, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2000.

Comitetul Sindical al Studenților aduce la cunoștință. În: Medicul, 1991, nr.17-18 (811-812), p.3.

LUPU, L. Evoluția stării de sănătate a studenților medici în aspect multidimensional (fizic, mintal, social): Teză de doctor în științe medicale. Chișinău, 2019.

ACSUSMF, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2000.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului USMF „Nicolae Testemițanu” din 15 octombrie 2003.

Ibidem, Raportul rectorului din 19 octombrie 2011.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2006.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 17 octombrie 2018.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2000.

Ibidem, Darea de seamă a rectorului din 18 octombrie 2006.

Repartizarea – 91. În: Medicul, 1991, nr 8 (802), p 1.

Admiterea – 2005. În: Medicus. Ediţie specială, 2005, aprilie, p.1.

„Mulțumim, Alma Mater!” au exclamat, cu recunoștință, absolvenții Universității, promoția 2019. În: Medicus, 2019, nr.10-12 (920-922), p.2.

USMF „Nicolae Testemiţanu” la 75 de ani. În: Medicus. Ediţie specială. Octombrie, 2020, p.1.

Absolvenții USMF „Nicolae Testemițanu” – în pragul visului împlinit. În: Medicus, 2018, nr.4-6 (910-912), p.1.

PRISAC, L. XENOFONTOV, I.V. Studenți străini la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”: rezultate academice și adaptare cotidiană. În: Dialogica. Revistă de studii culturale și literatură, anul II, 2020, nr.3, p.94-104.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.