INTERPRETAREA CONCEPTELOR LIBERTATE ȘI EMANCIPARE ÎN CADRUL FILOSOFIEI FOUCAULTIENE

Angela POPA

Abstract


Conceptul de libertate este unul extrem de discutat și controversat în cadrul disciplinelor sociale și umanistice. Noile modalități de interpretare, precum și implicațiile de ordin social, politic, economic, juridic, de fiecare dată ne fixează atenția asupra extensiei semantice a conceptului. Ne propunem în continuare să prezentăm interpretarea conceptului de libertate în opera filosofului francez Michel Foucault, interesul căruia nu ține de interpretări clasice ale libertății, ci, mai curând, de acea formă a libertății care vizează ordinea faptelor și funcționalitatea corpului social. Libertatea este inter­pre­tată ca o forță originară, mereu prezentă și istoric corespunzatoare strategiilor de putere care traversează corpusul socil. Expresia libertății umane poate fi garantată doar prin exercițiul practic al libertății.

 

INTERPRETATION OF THE CONCEPTS OF FREEDOM AND EMANCIPATION IN FOUCAULT'S PHI­LO­­SOPHY

The concept of freedom is extremely discussed and controversial in social sciences and humanities. The new ways of interpretation as well as the social, political, economic, legal implications, fix our attention each time on the semantic extension of the concept. We further propose to present the interpretation of the concept of freedom in the work of the French philosopher Michel Foucault, whose interest is not in classical interpretations of freedom, but rather, in that form of freedom that aims at the order of facts and the functionality of the social body. Freedom is interpreted as an original force, always present and historically corresponding to the power strategies that cross the social corpus. The expression of human freedom can be guaranteed through the practical exercise of freedom.


Keywords


freedom, emancipation, resistance, criticism, philosophical ethos.

Full Text:

PDF

References


TAYLOR, Ch. Foucault on Freedom and Truth, Political Theory, vol.12, 1984, no.2, p.152-183.

ASHENDEN, S., OWEN, D. Foucault Contra Habermas: Recasting the Dialogue between Genealogy and Critical Theory. Sage Publications, Inc, 1999.

DREYFUS, H.L., RABINOW, P. Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics. The Univercity of Chicago Press, 1983.

BENHABIB, S. Critique, norm and Utopia. A Study of the Foundations of Critical Theory. Columbia University Press, 1986.

RABINOW, P. The Foucault Reader. Pantheon Books, New-York, 1984.

HOY, D.C. Critical Resistance. From Poststructuralism to Post-Critique. Massachusetts Institute of Technology, -2004.

FOUCAULT, M. Theatrum philosophycum. Studii, eseuri, interviuri (1953 -1984). Cluj-Napoca: Casa Cărții de Știință, 2001.

FOUCAULT, M. Security, Territory, Population. Palgrave, Macmillan, 2009.

FOUCAULT, M. Guvernarea de sine și guvernarea celorlalți. Cluj: Ideea Design & Print, 2013.

FOUCAULT, M. Hermeneutica subiectului. Iași: Polirom, 2004.

FOUCAULT, M. Cuvintele și lucrurile, O arheologie a științelor umane. București: Univers, 1996.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.