DIVINIZAREA TEHNOLOGIEI CA PROCES DE DEZUMANIZARE A UMANITĂȚII

Mihail DUCA

Abstract


Tehnologia deja a transformat modul nostru de a fi, începând procesul de redefinire a ceea ce este omul. Prin crearea și dezvoltarea tehnologiilor asociate inteligenței artificiale, creatorul uman încearcă să ocupe locul care, de la apariția umanității, era deținut în exclusivitate de către Creatorul divin. Paradoxul constă în faptul că anume creatorul uman poate deveni sclav al creaturii sale, astfel încât locul Creatorului divin va fi ocupat nu de om, ci de un golem[1].

 

THE DIVINISATION OF TECHNOLOGY AS A PROCESS OF DEHUMANISATION OF HUMANITY

Technology has already transformed the way we are acting and started the process of redefining what a human being is. By creating and developing technologies associated with artificial intelligence, the human creator is attempting to take over the place the Divinity has exclusively held since the origin of humanity. The paradox is that the human creator can become a slave to their creature, so that the place of the Divine will be occupied not by a human, but by a golem.


[1] Golem – în folclorul evreiesc, o ființă vie antropomorfă creată în întregime din materie neînsuflețită. A se vedea lucrarea lui Norbert Wiener „Dumnezeu și Golemul”.


Keywords


transhumanism, transdisciplinary, artificial intelligence, mind, levels of reality, humanism, reductionism.

Full Text:

PDF

References


BERDIAEV, N. Despre sclavia și libertatea omului. Oradea: Antaios, 2000. 267 p. ISBN 973-99294-5-1

BERDIAEV, N. Despre menirea omului. Oradea: Aion, 2004. 389 p. ISBN 973-99943-5-0

NIETZSCHE, F. Așa grăit-a Zarathustra. București: Edinter, 1991. 368 p. ISBN 973-95268-0-2

LIDDELL, H.G., SCOTT, R. A Greek-English Lexicon. Oxford: Calderon Press, 1996. 1705 p. ISBN 978-0-19-864226-8

MALRAUX, A. Condiția umană. București: RAO, 2006. 378 p. ISBN 9789735769741

NICOLESCU, B. Transdisciplinaritatea. Manifest. Iași: Junimea, 2007. 177 p. ISBN 973-37-1223-7

ARISTOTEL. Etica nicomahică. București: Iri, 1998. 393 p. ISBN 973-98377-4-3

MIROIU, A. Lumea lui Anaxagora. Iași: Polirom, 2017. 334 p. ISBN 978-973-46-6774-1

SEARLE, J.R. Mintea: Scurtă introducere în filosofia minții. București: Herald, 2013. 335 p. ISBN 978-973-111-553-5


Refbacks

  • There are currently no refbacks.