MODEL DE ANALIZĂ INFORMAȚIONALĂ A DISCURSULUI ȘTIINȚIFIC

Mihaela ENI

Abstract


În acest articol ne-am propus să identificăm motivul pentru care se urmărește segmentarea informațională a unui discurs. Ca subiect pentru analiză se propune a fi utilizat discursul fostului președinte al Republicii Moldova, Nicolae Timofti, susținut cu ocazia Zilei Limbii Române. Segmentarea informațională a unui text/discurs presupune divizarea conținutului în temă și remă, tema fiind informația cunoscută, iar rema – informația necunocută, nouă. Pentru ca dis­cursul să fie organizat coerent și coeziv, acesta trebuie să respecte structura informațională; astfel, informația trebuie să fie prezentată de la cunoscut (temă) spre necunoscut (remă). În discursul analizat observăm respectarea structurii informaționale a discursului, mesajul fiind construit pe principiul segmentării temă-remă, fapt ce a determinat accesibi­li­tatea recepționării mesajului transmis.

 

A MODEL OF INFORMATIONAL ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC DISCOURSE

The aim of the proposed paper is to identify why the informational segmentation of a discourse is pursued. The discourse of the former president of the Republic of Moldova, Nicolae Timofti, held on the occasion of the National Holiday dedicated to the Romanian language is proposed to be used as a subject for analysis. The informational segmentation of a text/discourse implies the division of the content into theme and rheme, the theme being the known information, and the rheme - the unknown, the new information. In order for the discourse to be organised coherently and cohesively, it must respect the informational structure, being structured, thus, from the known information (topic) to the new information (rheme). In the analysed discourse, we observe that the discourse informational structure is respected, the message being built on the principle of theme-rheme segmentation, which determined the accessibility of receiving the transmitted message.


Keywords


speech, text, informational structure, theme, rheme.

Full Text:

PDF

References


BĂRBUȚĂ, I. Structura pragmasemantică a enunțului în limba română. Chișinău: Institutul de Filologie al AȘM, 2012, 192 p.

Coord. GUȚU ROMALO, V. Gramatica limbii române, Vol. II: Enunţul. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2005, 1036 p.

Limba noastră-i o comoară...Lecturi academice de Ziua Limbii Române, 2005-2016. Chișinău: Tipografia Centrală, 2016, 183 p.

MANOLIU MANEA, M. Gramatică, pragmasemantică și discurs. București: Litera, 1993, 253p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.