EVOLUȚIA TERMINOLOGIEI ÎN DOMENIUL INTELIGENȚELOR COGNITIVĂ, EMOȚIONALĂ ȘI ARTIFICIALĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ

Cristina NICHITA

Abstract


Studiul prezintă o analiză comparativă, dintr-o perspectivă funcțională, a terminologiei din domeniile: inteligența cognitivă, inteligența emoțională și inteligența artificială. Încercăm să observăm evoluția termenilor în plan diacronic în domeniile anunțate, indicând și cazuri de reterminologizare sau de conexiuni interdisciplinare. Scopul lucrării își are sprijinul pe analiza unui mini-corpus de termeni din domeniul inteligențelor de-a lungul istoriei, prin care scoatem la suprafață evoluția acestei terminologii mai ales la nivel conceptual.

 

EVOLUTION OF THE ENGLISH TERMINOLOGY IN THE DOMAINS OF COGNITIVE INTELLIGENCE, EMOTIONAL INTELLIGENCE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Our study represents a comparative analysis from a functional perspective of the terminology from the domains of cognitive intelligence, emotional intelligence and artificial intelligence. We intend to trace the terms diachronically in the mentioned domains, including the cases of reterminologisation and interdisciplinary connections. The aim is to present the terminology from the domain of intelligence based on a small representative corpus of terms, with an emphasis not only on the term history and evolution, but also on the conceptual evolution.


Keywords


term, terminology, reterminologisation, diachrony, cognitive intelligence, emotional intelligence, artificial intelligence.

Full Text:

PDF

References


BINET, A. , SIMON, T. A method of measuring the development of the intelligence of young children. Lincoln, IL : Courier Co, 1911.

CARTER, P. Cartea completă a testelor de inteligenţă. Bucureşti: Meteor Press. 2007. 208 p.

CARTER, P. The complete book of intelligence tests. London, John Wiley & Sons Ltd. 2005. 205 p.

GARDNER, H. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligence. New York: Basic Books, 1983.

GOLEMAN, D. Emotional Intelligence. New York: Bantam, 1995.

GUILFORD, J. P. The Nature of Human Intelligence. New York: McGrawhill Book Co, 1957.

HENDRICKSON, A.E., HENDRICKSON, D.E. The psycho-physiology of intelligence în Eysenck. Berlin: Springer-Verlag, 1982.

SPEARMAN, C. “General Intelligence” Objectively Determined & Measured. In: American Journal of Psychology, 1904, no15, p.201-293.

STERNBERG, R.J. Encyclopaedia of Human Intelligence. New York, NY: Macmillan, 1984.

VERNON, P. E. Intelligence and Attainment Tests. London: University of London Press, 1960.

Inter-Active Terminology for Europe – Terminologie Interactivă pentru Europa: Disponibil la https://www.iate.europa.eu

Oxford Advanced Learner’s Dictionary (Oxford Dictionaries): disponibil la https://www.oxfordlearnersdictionaries.com


Refbacks

  • There are currently no refbacks.