ABORDAREA PRAGMATICĂ A CUVINTELOR REALITĂȚI ÎN TEORIA TRADUCERII

Corina IORDAN

Abstract


În timpul comunicării interculturale, traducătorii deseori întâlnesc cuvinte şi sintagme cu anumite sugestii şi referințe culturale numite cuvinte realia sau cuvinte realități. Traducerea acestui tip de cuvinte prezintă dificultăți în procesul de redare a coloritului și a particularităților culturale, dificultăți cu care traducătorii și lingviștii s-au tot confruntat încă de la formarea traductologiei ca disciplină științifică.

Problema pe care se bazează cercetarea noastră este abordarea pragmatică a cuvintelor realități în procesul de tra­ducere. În acest articol ne propunem să prezentăm o sinteză cu privire la definiția termenului pragmatică, precum și particularitățile traducerii literare, în special a cuvintelor realități. Lucrarea de față reprezintă, de asemenea, un studiu comparativ-contrastiv al strategiilor utilizate pentru traducerea din engleză în română a cuvintelor realități extrase din textele: Bridget Jones’s Diary și Memoirs of a Geisha scrise de H.Fielding și, respectiv, de A.Golden.

Această temă a fost aleasă dat fiind faptul că este un aspect important al limbii și are o importanță teoretică și practică, fiind un obiect de studiu pentru mulți traducători, lingviști și specialiști în domeniu.

Strategiile principale de traducere a cuvintelor realități analizate în această lucrare au fost: împrumutul, adăugirea, adaptarea, calchierea, generalizarea și omisiunea.

 

THE PRAGMATIC APPROACH TO REALIA WORDS IN TRANSLATION THEORY

During intercultural communication, translators often encounter words and phrases with certain cultural suggestions and references called realia words. The translation of this type of words presents difficulties in the process of rendering the colouring and cultural peculiarities, difficulties that translators and linguists have faced since the formation of translation studies as a scientific discipline.

The issue which our research is based on is the pragmatic approach to the realia words in the translation process. In this article, we intend to present an overview of the definition of pragmatics and peculiarities of literary translation, in particular, the realia words. This paper is also a comparative and contrastive study of the strategies used for the translation of the realia words from English into Romanian taken from the texts: Bridget Jones’s Diary and Memoirs of a Geisha written by H. Fielding and A. Golden, respectively.

This topic was chosen due to the fact that it is an important aspect of the language and has a theoretical and practical importance, being an object of study for many translators, linguists and specialists in the field.

The main strategies for translating the realia words analysed in this paper were: borrowing, addition, adaptation, calque, generalisation and omission.


Keywords


translation strategies, realia words, borrowing, addition, adaptation, calque, generalisation, omission, Bridget Jones’s Diary, Memoirs of a Geisha.

Full Text:

PDF

References


MORRIS, C. Foundation of the theory of signs. In: International Encyclopedia of Unified Science, vol.2, no.1, Chicago: University of Chicago Press, 1938, p.6-42.

LEVINSON, S.C. Pragmatics. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. 420 p. ISBN 0521294142 / 9780521294140

LEECH, G. Principles of Pragmatics. London: Longman, 1983. 250 p. ISBN 0582551102 / 9780582551107

MEY, J. Pragmatics: An Introduction. Oxford: Blackwell, 1993. 357 p. ISBN 0631186891 / 9780631186892

VERSCHUEREN, J. Introduction. The pragmatic perspective. In: Key Notions for Pragmatics. Handbook of Pragmatics Highlights. Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2009, p.1–27 ISBN 902720778X / 9789027207784

YULE, G. Pragmatics. Oxford / New York: Oxford University Press, 1996. 138 p. ISBN 0194372073 / 9780194372077

КОМИССАРОВ, В. Современное переводоведение. Москва: P. Валент, 2011. 408 c. ISBN 978-5-93439-312-1

ФЕДОРОВ, А. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы). Москва: ООО «Издательский Дом «Филология Три», 2002. 416 с. ISBN 5-8465-0019-6

КУПРИН, А. Ночная фиалка. Москва: Рипол Классик, 2018. 560 c. ISBN 5521065148 / 9785521065141

ТОМАХИН, Г. Реалии-американизмы. Пособие по страноведению. Москва: Высшая школа, 1988. 239 c.

ТЮЛЕНЕВ, С. Теория перевода: Учебное пособие. Москва: Гардарики, 2004. 336 с. ISBN 5-8297-0204-5

FIELDING, H. Bridget Jones’s Diary. London: Picador, 1996. 157 p. ISBN 0-330-33277-5

FIELDING, H. Jurnalul lui Bridget Jones /Trad. din lb. engl. de Dora Fejes. Iași: Polirom, 2013. 198 p.

GOLDEN, A. Memoirs of a Geisha. New York: Random House Large Print, 2008. 290 p.

GOLDEN, A. Memoriile unei gheişe. București: Humanitas, 2006. 443 p.

DEX online, © 2004-2020 [Accesat: 28.07.2020] Disponibil: https://dexonline.ro/

Oxford Learner’s Dictionaries, © 2020 [Accesat: 28.07.2020] Disponibil: http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/

SLINKARD, S. What is Sherry Wine? 2020. [Accesat: 28.07.2020] Disponibil: https://www.thespruceeats.com/sherry-wine-information-3511309


Refbacks

  • There are currently no refbacks.