ПОНЯТИЕ «ЛЮБОВЬ» В РУССКОЙ, РУМЫНСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА

Людмила ЗБАНЦ

Abstract


În tabloul lingval specific purtătorilor unei limbi întâlnim structuri paremiologice prin care este reflectat modul de codificare a unor concepte importante pentru o societate, printre care este și noțiunea „dragoste”, aceasta desemnând unul dintre conceptele universale primare prin care este caracterizată ființa umană. Chiar dacă există numeroase scrieri cu caracter interdisciplinar asupra conceptului dat, ele nu pot oferi totuși un răspuns clar la întrebarea „ce este dragostea?”, mai ales că, în diferite societăți, dragostea cunoaște o varietate considerabilă de interpretări, uneori foarte strâns legate de specificul evoluției societății respective. În prezentul articol ne referim doar la câteva elemente din spectrul larg al efectelor pragmatice ce punctează atitudinile față de sentimentul de dragoste și efectele generate de ea în relațiile interumane. Totodată, credem că este vorba despre idei, viziuni și constatări ce ar putea fi utile în abordarea unor subiecte de ordin traductologic interesate de rolul culturii în procesul traducerii.

THE CONCEPT OF “LOVE” IN THE RUSSIAN, ROMANIAN AND FRENCH

LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD

In the linguistic picture of the world which is specific to the speakers of a language, we encounter paremiological units that reflect the way some important concepts for society are codified. The notion of “love” is to be found among them and it designates one of the primary universal concepts that characterises the human being. Even if there is a number of interdisciplinary writings on the given concept, they still cannot offer a clear-cut answer to the question “What is love?”, especially because of the fact that in different societies the concept of love is attributed a wide variety of interpretations which are sometimes tightly connected with the specific development of the respective society. In this article we shall refer only to some elements that are part of the wide spectrum of the pragmatic effects that emphasize the attitudes towards the sentiment of love and its effects on interpersonal relationships. We also believe that some ideas, opinions and findings could be useful in approaching translation-related subjects concerned with the role of culture in the process of translation.


Keywords


connotation, culture, pragmatics, society, paremiological unit, linguistic picture, translation.

Full Text:

PDF

References


КОСЕРИУ Э. Контрастивная лингвистика и перевод: их соотношение. Disponibil http://www.classes.ru/grammar/166.new-in-linguistics-25/source/worddocuments/_4.htm

БУДАГОВ, Р.А. О предмете языкознания. Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Т. XXXI. Вып. 5. Мocква, 1972, с.401-412.

КОСЕРИУ, Э. Синхрония, диахрония и история (Проблема языкового изменения). Disponibil:

http://www.classes.ru/grammar/150.new-in-linguistics-3/source/worddocuments/vii.htm

КОСЕРИУ, Э. Указ. соч.

ВЕЖБИЦКАЯ, А. Семантика, культура и познание: общечеловеческие понятия в культуроспецифичных контекстах. Thesis. Вып. 3. Мocква, 1993, с.185-206.

ВЕРЖБИЦКАЯ, А. Указ. соч.

Большая советская энциклопедия. Яндекс. Словари. http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Любовь/

БУДАГОВ, Р.А. Человек и его язык. Москва: Издательство Московского Университета, 1976.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.