RAPORTURI SEMANTICO-PRAGMATICE ÎN TRADUCEREA LITERARĂ DIN LIMBA FRANCEZĂ ÎN ROMÂNĂ

Ludmila ZBANŢ

Abstract


În articol examinăm, în special, viziunile academicianului Nicolae Corlăteanu ce ţin de funcţionarea limbii în dimen­siune istorică şi socială. Aspectele respective au o repercusiune directă asupra unor probleme de traducere literară, ana­li­zate în diverse studii traductologice contemporane.

 

SEMANTIC-PRAGMATIC RELATIONS IN LITERARY TRANSLATION FROM FRENCH INTO ROMANIAN

This article mainly deals with the academician Nicolae Corlateanu’s views relating to the function of language in the historical and social dimensions. These aspects have a direct repercussion on matters of the literary translation, analyzed in various contemporary translation studies.


Keywords


equivalence, creativity, culture, realia, translation strategies, literary translation, receptor of the translation

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.