HOMO VIATOR – O DIMENSIUNE FUNDAMENTALĂ A SPIRITUALITĂŢII OCCIDENTALE

Tatiana CIOCOI

Abstract


Articolul de faţă reflectă modificările fundamentale care s-au produs în mentalitatea occidentală contemporană prin intermediul conceptului de călător (homo viator). Noţiunea de călător este tratată în sens culturologic larg drept  desco­peritor de lumi necunoscute, explorator, navigator sau aventurier al oricărui tip de cunoaştere, care reprezintă trăsătura fundamentală a omului occidental. Prototipul absolut al acestui model cultural îl reprezintă Ulise, eroul din Odiseea lui Homer. Conceptul de „călătorie” oferă, astfel, o viziune transversală asupra evoluţiei literaturii occidentale, al cărei centru iradiant – tensiunea cunoaşterii – a problematizat cele mai variate forme de călătorie şi de călător. Istoria romanului occidental este urmărit dea lungul secolelor şi a epocilor literare pentru a observa cum s-a modificat percepţia călătoriei, iar odată cu ea, şi spiritualitatea occidentală. Viziunea contemporană asupra călătoriei este analizată în baza romanului lui Michel Houellebecq „Harta şi teritoriul” (2010).

 

HOMO VIATOR – A FUNDAMENTAL DIMENSION  OF WESTERN SPIRITUALITY

The article reflects the changes produced in the western contemporary mentality through the concept of the traveler (homo viator). The notion of traveler is approached in wide cultural meaning as a discoverer of unknown worlds, explorer, navigator or adventurer of every type of knowing, that represents the fundamental feature of the occidental man. The absolute prototype of this cultural model is represented by Ulysses, the hero of Homer’s Odyssey. The concept of “travel” offers thus a transverse vision upon the evolution of the occidental literature whose irradiant centre – the tension of knowing – discussed the problems of the most varied forms of travel and traveler. The history of the western novel is followed over centuries and literary epochs in order to observe which way the perception of travel has been modified, and alongside with it, the occidental spirituality as well. The contemporary vision on travel is analyzed on the basis of Michel Houellebecq’s novel „The map and the territory” (2010).


Keywords


traveler, travel, novel utopia, island, tourism

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.