ÎNCEPUTURILE FILOSOFICE ALE LUI LUCIAN BLAGA

Svetlana COANDĂ

Abstract


În articol sunt evidenţiate etapele evoluţiei spirituale a lui Lucian Blaga, este demonstrată importanţa primei perioade de activitate a gânditorului român, perioada anilor 1914-1919, care constituie începutul activităţii filosofice a lui L.Blaga, acesta fiind deosebit de semnificativ pentru înţelegerea genezei ideilor sale, a influenţelor pe care le-a suportat, a continuităţii tematicii şi reflecţiilor filosofice, care au culminat cu elaborarea unui profund sistem filosofic. Sunt analizate în detaliu ideile filosofice centrale, temele de meditaţie din lucrările scrise şi publicate de L.Blaga între anii 1914 şi 1919: analiza şi aprecierea ideilor filosofului francez Henri Bergson, coraportul dintre filosofie şi ştiinţă, aportul specific al filosofiei la formarea concepţiei despre lume a personalităţii, rolul deosebit de important al metodelor de cercetare în asigurarea obţinerii adevărului în procesul de cunoaştere, unitatea formelor culturii etc.

THE PHILOSOFICAL BEGINNINGS OF LUCIAN BLAGA

This article highlights the spiritual evolution steps of Lucian Blaga and demonstrates the importance of the first period of activity of the Romanian thinker - the period between 1914 and 1919. This time frame constitutes the beginning of his philosophical activity and it is especially significant to understand the genesis of his ideas, of his influences, the continuity of the philosophical themes and reflections that culminated with the elaboration of a profound philosophical system. Analysis is done over the central philosophical ideas, the meditation themes from the works written and published by Lucian Blaga between 1914 and 1919: the analysis and appreciation of the ideas of the French philosopher Henri Bergson, the correlation between philosophy and science, the specific input of philosophy in the formation of the world conception on personality, the extremely important role of the research methods in ensuring the availability of truth in the knowledge process, the unity of culture forms, etc.


Keywords


philosophical beginnings, philosophy, science, culture, intuition, intelligence, vision metaphysical mystery, heroism in thinking, freedom, truth, worldview, research methods, Matrix style.

Full Text:

PDF

References


OPRIŞAN, I. Lucian Blaga printre contemporani. Dialoguri adnotate. Bucureşti, 1995, p.258.

BLAGA, L. Zări şi etape. Bucureşti, 1968.

BLAGA, L. Încercări filosofice. Ed. Facla, 1977, p.11.

BLAGA, L. Reflexii asupra intuiţiei lui Bergson. În: Lucian Blaga. Încercări filosofice, Ed. Facla, 1977, p.32.

Ibidem, p.32-33.

Ibidem, p.34.

Ibidem, p.35.

BLAGA, L. Eroism în gândire. În: Lucian Blaga. Încercări filosofice. Ed. Facla, 1977, p.53, 54.

Ibidem, p.54.

Ibidem, p.52.

Ibidem, p.53.

Ibidem, p.52.

Ibidem, p.53.

Ibidem, p.54.

BLAGA, L. Concepţia despre lume şi ştiinţa. În: Lucian Blaga. Încercări filosofice. Ed. Facla, 1977, p.55.

Ibidem, p.56.

Ibidem, p.57.

Ibidem, p.56.

Ibidem, p.55-56, 57.

Ibidem, p.57.

BLAGA, L. Intelectualismul în filozofie. În: Lucian Blaga. Încercări filosofice. Ed. Facla, 1977, p.58.

Ibidem, p.61.

Ibidem.

BLAGA, L. Mit şi cunoştinţă. În: Lucian Blaga. Încercări filosofice, Ed. Facla, 1977, p. 70.

BLAGA, L. Intelectualismul în filozofie. În: Lucian Blaga. Încercări filosofice. Ed. Facla, 1977, p.58.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.