CARACTERISTICILE GENERALE ALE LIMBAJULUI ŞTIINŢIFIC

Galina PLEŞCA

Abstract


Articolul prezintă un studiu al limbajului ştiinţific ca subsistem al limbajului literar, scopul căruia este de a identifica caracteristicile generale ale acestuia. Limbajul ştiinţific se adresează raţiunii şi logicii, raţiona­mentul fiind caracteristica sa de bază, iar funcţia sa de a transmite informaţii ştiinţifice, utilizate pe baza unor raţionamente logice şi deductive, este una dominantă şi serveşte în scopul informării şi educării – piloni de bază ai oricărui text ştiinţific.

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE SCIENTIFIC LANGUAGE

The article deals with the study of the scientific language as a literary language subsystem, the aim of which is to identify its general characteristics. The scientific language addresses the reason and logic, reasoning being its basic characteristic feature and its function of rendering scientific and utilitarian information based on logical and deductive reasoning is the dominant one and serves the purpose of informing and educating, basic pillars of any scientific text.


Keywords


style, functional style, language, scientific language, qualities, characteristics, terms, neologisms, objectivity, accessibility.

Full Text:

PDF

References


CONDREA, I. Curs de stilistică. Chişinău: CEP USM, 2008. 197 p. ISBN 978-9975-70-743-5

POPESCU, M. Dicţionar de stilistică. Ed. a 2-a revizuită. Bucureşti, 2007. 268 p. ISBN 978-973-684-658-8

COTEANU, I Stilistica funcţională a limbii romane: stil, stilistică,limbaj. Bucureşti: Editura Academiei R.S.R., 1973. 204 p.

PAMFIL, M., SPORÎŞ, V. Stilistica limbii române. Note de curs şi aplicaţii. Sibiu: Techno Media, 2010. 131 p.

BOGDAN-DASCĂLU, D. Limbajul publicistic actual: de la perspectiva funcţională la cea funcţionalistă. Timişoara: Artpress, 2006. 137 p. ISBN 973-695-217-2

ATHU, C. Delimitarea terminologiilor de specialitate [Accesat: 25.09.2015] Disponibil: http://euromentor.ucdc.ro/ NR1_v2/delimitarea%20terminologiilor%20de%20specialitate.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.