LIMBA TEXTELOR RELIGIOASE PUBLICATE LA TIPOGRAFIA EXARHICEASCĂ DIN CHIŞINĂU: PARTICULARITĂŢI SINTACTICE

Claudia CEMÂRTAN

Abstract


Textul religios a constituit, în istoria limbii române, un model de scriere şi pentru textele din alte registre stilistice. Însă, după secolul al XVIII-lea stilul bisericesc devine complementar celui laic, diferenţiindu-se tot mai mult de acesta la toate nivelurile lui. Cercetarea unor tipărituri executate într-un spaţiu românesc rupt de la teritoriile neamului – în tipo­grafia exarhicească din Chişinăul secolului al XIX-lea, sub presiunea politică şi lingvistică a noilor stăpâni ruşi – poate oferi date preţioase ce caracterizează limba utilizată în această epocă în oficierea slujbei religioase pe meleagurile Basarabiei.

Language of religious texts published in ExarchIal Typography from Chisinau: syntactic particularities

Religious text was, in the history of Romanian language, a model of writing and for texts from other stylistic registers, but, after the eighteenth, the church style become complementary to the secular, differing more than it's at all levels. Research of prints executed in a Romanian space broken from the national territories - in Exarchal Typography from Chisinau in nineteenth century, under the political and linguistic pressure of new Russian masters - can provide valuable data that characterize the language used in this era in celebration of religious services in Bessarabia.


Keywords


religious text, syntactic structure, periphrastic construction, verbal regimen, topical, elision.

Full Text:

PDF PDF

References


COŞERIU, E. Sincronie, diacronie şi istorie: problema schimbării lingvistice / Trad. de N.Saramandu. Bucureşti: Editura Enciclopedică, 1997. ISBN 973-45-1203-4

OPREA, I. Curs de filozofia limbii. Suceava: Editura Universităţii Suceava, 2001, ISBN: 973-8293-00-6

MIHAILOVICI, P. Tipăriturile româneşti în Basarabia (1812-1918). În: Revista Fundaţiilor Regale, 1941, nr.8-9, p.596-601.

FUŞTEI, N. 200 de ani de la înfiinţarea Tipografiei Eparhiale de la Chişinău. În: Curierul ortodox, 2014, nr.3 (273).

MIHAIL, Z. Rezistenţa prin cultură în Basarabia în secolul al XIX-lea. Predică religioasă. În: Români majoritari, români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice / Materialele Simpozionului internaţional, Iaşi, 19-21 septembrie 2007. Iaşi: Alfa, 2007, p.271-289.

RUSNAC, M. Circulaţia cărţilor bisericeşti în Basarabia ţaristă [Accesat: 21.09.2016], Disponibil http://www.istoria.md/articol/450/Circulaţia_cărţilor_bisericeşti_în_Basarabia_ţaristă

COLESNIC-CODREANCA, L. Limba română în Basarabia (1812-1918). Studiu sociolingvistic pe baza materia¬lu-lui de arhivă. Chişinău: Museum, 2003, ISBN: 9789975906791

CIOBANU, Şt. Cultura Românească în Basarabia sub stăpânirea rusă. Chişinău: Editura Enciclopedică „Gheorghe Asachi”, 1992. ISBN 588 55 00452

CHIRILĂ, A., ŢÂRA, G.B. Opţiuni şi constrângeri lexico-semantice în traducerile textului biblic. În: Perspective asupra textului şi discursului religios. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2013, p.111-123.

LUNGU BADEA, G. Idei şi metaidei traductive româneşti (secolele XVI-XIX). Timişoara: Eurostampa, 2013. ISBN 978 6065696266 6065696269

DIMA, V.S. Elemente arhaice în limbajul bisericesc actual – Molitvelnicul. În: Limba Română, LI, 2002, nr.4-6, p.143-164.

GHEŢIE, I (coord.), CHIVU, Gh., FRÂNCU, C. et al. Istoria limbii române literare: epoca veche (1532-1780). Bucureşti: Editura Academiei Române, 1997. ISBN 9732705736

ARVINTE, V. Normele limbii literare în Biblia de la Bucureşti (1688). Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2004. 188 p.

MOLDOVANU, I. Structura lingvistică a Bibliei de la Bucureşti şi problema contribuţiei sale la dezvoltarea limbii române literare. În: Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară (Iaşi), 2012, nr.5, p.65-100.

TELEOACĂ, D.-L. Particularităţi morfosintactice ale textului contemporan de rugăciune (I). În: Limba Română (Chişinău), XXI, 2011, nr.11-12, p.12-16.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.