CATEGORIILE CONCEPTUALE ALE EMOŢIILOR REDATE PRIN „IMAGINEA ORGANELOR INTERNE OMENEŞTI” DESCRISE ÎN EXPRESII FRAZEOLOGICE SOMATICE

Viorica LIFARI

Abstract


În această lucrare ne-am propus o cercetare a expresiilor frazeologice somatice, în a căror componenţă se află lexeme ce denumesc organe interne ale omului, precum „splina”, „stomacul”, „rânza/pipota”, „fierea”, „ficatul”, „sângele” şi „oasele”, în limbile engleză, română şi rusă. Exemplele au fost selectate din dicţionare de frazeologisme şi clasificate după lexemul ce denumeşte organul intern din componenţa expresiei, după „imaginea organului intern” şi după conceptul emotiv pe care îl denotă.

Metodologia de cercetare a expresiilor frazeologice somatice este cea a clasificării metaforei conceptuale propuse de renumitul savant G.Lakoff.

În urma elaborării acestui studiu am identificat că expresiile frazeologice, care conţin o componentă lexicală somatică ce denumeşte un organ intern, redau concepte ale categoriilor emotive preponderent negative, precum: „anxietate”, „stare calmă”, „ciudă”, „cruzime”, „furie”, „frică”, „necaz”, „nervozitate”, „ură”, „iritare” şi „dragoste”. Totodată, am determinat conceptul „ciudă” ca fiind cultural specific pentru idiomul român şi cel rus, neregăsindu-şi niciun echivalent în limba engleză.

THE CONCEPTUAL CATEGORIES OF EMOTIONS RENDERED VIA INTERNAL “BODILY IMAGES” DESCRIBED IN SOMATIC PHRASEOLOGICAL UNITS

In this paper we conducted a research based on the phraseological units that contain a lexeme which denotes a human internal organ such as “the spleen”, “the stomach”, “the chicken small stomach”, “the liver”, “the blood” and “the bones” in English, Romanian and Russian. The examples have been collected from the dictionaries of idioms in the three languages and classified according to the lexeme that names a certain internal bodily organ, its “image” and the emotive concept it denotes.

The research methodology chosen for studying the somatic phraseological units is that of the conceptual metaphor classification introduced by the famous professor G. Lakoff.

After having conducted the study we identified that the phraseological units that contain a lexical somatic component (one internal human organ) render concepts of mostly negative emotive categories such as: “anger”, “annoyance”, “anxiety”, “cruelty”, “fear”, “fury”, “hate”, “irritation”, “love” and “nervousness”. At the same time we have highlighted some cultural specific concepts such as “ciudă” (“anger and envy”) typical for the Romanian and the Russian cultures, an equivalent of which cannot be found in the English language.


Keywords


a conceptual category, emotion, internal bodily image, a somatic phraseological expression.

Full Text:

PDF

References


Collins Cobuild Dictionary. The University of Birmingham, Collins: London and Glassgow, 1990. 1703 p.

ISBN 0 00 375021 3

Longman Dictionary of the English Language and Culture. Longman: Edinburgh Gate, Harlow, 2003. 1568 p. ISBN 0582 30203

Meriam Webster’s Dictionary online [Accesat: 25.10.2016] Disponibil: www.meriam-ebster.com/dictionary/stomach

SPEARS, R.A. NTC’s Thematic Dictionary of American Idioms. NTC Publishing Group: Chicago Illonois, 1998. 420 p. ISBN 0-8442-0830-2

COWIE, A.P., MACKIN, R., Mc.CAIG, I.R. Oxford Dictionary of English Idioms. Volume 2. Oxford University Press: Oxford, 1998. 685 p. ISBN 01943112879

Словарь англо-русский, русско-английский. Chişinău: Biblion, 2011. 975 p. ISBN 978-9975-112-03-1

DEX online [Accesat: 23.06.2016] Disponibil: http://dexonline.ro/definiţie/rânză

SCLIFOS, V. 1200 de frazeologisme ale limbii române. Chişinău, 2005. 88 p. ISBN 9975-9731-2-3 [Accesat: 23.06.2016.] Disponibil http://ru.scribd.com/doc/148803655/Frazeologisme

BĂDESCU, IL., GUŢĂ, A., PĂNCULESCU, D. Corpul omenesc în expresii (domeniul român-francez). Craiova: Aisus, 2011. 206 p. ISBN 978-606-562-181-7

ГУРЕВИЧ, В.В., ДОЗОРЕЦ, Ж.А. Русско-английский фразеологический словарь. Москва: Эсксмо, 2005. 656 с. ISBN – 699-05144-9

ОЖЕГОВ, С.И., ШВЕДОВА Н.Ю. Толковый словарь русского языка. [Accesat: 25.07.2015] Disponibil: www.lib.ru/DIC/OZHEGOW/ozhegow_s_q.txt

ВОЛКОВА, Т. Универсальный фразеологический словарь русского языкa. Москва: «Вече», 2000. 464 с.

ISBN 5-7838-0648-X

Фразеологический словарь выражения чувств и эмоций. [Accesat: 31.10.2016] Disponibil: psylist.net/slovar/aaa.htm.

ВОЙНОВА, Л.А., ЖУКОВ, В.П., МОЛОТКОВА, А.И., ФЁДОРОВ, А.И. Фразеологический словарь совре-менного русского языка. Москва: Русский язык, 1986. 543 с.

ЛАРИОНОВА, Ю.А. Фразеологический словарь современного русского языка. Москва: Аделант, 2014. 512 с. ISBN 978-5-93642-359-8

LAKOFF, G., JONSON, M. The Metaphorical Structure of the Human Conceptual System. În: Cognitive Science, 1980, no4, p.195-208 [Accesat: 20.05.2016] Disponibil: http://www.fflch.usp.br/df/opessoa/Lakoff-Johnson-Metaphorical-Structure.pdf

www.gl5.ru/glukoza_babociki.html [Accesat: 14.11.2016]

www.zoopedia.ro/pasari/ingrijirea-pasarilor-de-apartament/organe-digestive-363.html [Accesat: 3.12.2016]

Mioriţa [Accesat: 18.12.2016 ] Disponibil:http://www.romanianvoice.com/poezii/balade/miorita.php


Refbacks

  • There are currently no refbacks.