COMPORTAMENTUL SIMULAT ŞI EXPRESIA LUI VERBALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Elena JUNGHIETU

Abstract


Simularea este un fenomen bazat pe reflectarea opoziţiei dintre lumea reală şi cea imaginară, iar comportamentul simulat, asumat de individ într-o situaţie concretă, este determinat de anumite intenţii ale acestuia: crearea unei impresii false despre o realitate, inducerea în eroare a persoanei vizate pentru a obţine nişte privilegii materiale sau sociale, pentru a impresiona sau pentru a amuza pe cineva. Simularea unor asemenea situaţii se realizează prin câteva tipuri de compor­tament: ipocrit, afectat, adulator, distractiv, fiecare având adresatul său şi scopul concret.

VERBAL EXPRESSION OF SIMULATED BEHAVIOR IN ROMANIAN

Simulation is a phenomenon based on the reflection of the opposition between the real world and the imaginary,
and simulated behavior assumed by the individual in a particular situation is determined by certain intentions thereof: creating a false impression about a reality, misleading the person concerned to get some material and social privileges, to impress or amuse someone. Simulating such situations is achieved through several types of behavior: hypocritical, affected flattering, fun, each having the addressee and its actual purpose.


Keywords


behavioral verbs, anthropocentrism, simulated behavior, hypocritical behavior, affected behavior, adulatory behavior, conduct fun, actantial structure, semic structure.

Full Text:

PDF

References


ДУШКИНА, О.С. Связки притворства в современном русском языке: Автореф… канд. филол. наук. Москва, 2013.

AUSTIN, J. Pretending. In: Proceeding of the Aristotelian Society, 1958, no.32, p.261-278.

CIOFU, I. Comportamentul simulat; cercetări psihofiziologice experimentale. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974.

ПАНЧЕНКО, Н.Н. Средства объективации концепта обман (на материале английского и русского языков): Автореф….канд. филол. наук. Волгоград, 1999.

ПЛОТНИКОВА, С.Н. Человек неискренний: концепт «неискренность» в концептосфере языка и дискурса. B: Антропологическая лингвистика: концепты, категории / Под ред. Ю.М. Малиновича. Москва – Иркутск: Изд-во ИГЛУ, 2003, c.138-167.

ШВЕДОВА, Е.В. Средства объективации понятия «притворство» в современном английском языке. B: Вестник БГУ, 2008, №11, c.62-67.

АПРЕСЯН, B.Ю., АПРЕСЯН, Ю.Д. и др. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка / Под общ. рук. Ю.Д. АПРЕСЯНА, 2-е изд., исправл. и дополн. Москва: Языки славянской культуры; Вена: Венский славянский альманах, 2004, ISSN 1726–153X, ISBN 5-94457–159-4

МАРТЫНОВА, Е.В. Когнитивный сценарий ситуации притворного поведения в современном английском языке. B: Вестник Иркутского государственного лингвистического университета, 2013, №1 (22), c.56-63.

МОРОЗОВА, Е.И. Ложь как дискурсивное образование: лингвокогнитивный аспект. Харьков: Экограф, 2005, ISBN 966-7655-19-9

ЭКМАН, П. Психология лжи. Обмани меня, если сможешь. Санкт-Петербург: Питер, 2016.

ISBN 978-5-496-00535-7, 0-393-30872-3

ДУБРОВСКИЙ, Д.И. Обман. Философско-психологический анализ. Москва: Канон+РООИ-Реабилитация, 2010, ISBN: 978-5-88373-239-9

ПАНЧЕНКО, Н.Н. Коммуникативный типаж «льстец». B: Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2008, №5 (19), c.36-45.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.