O ABORDARE STILISTICĂ A TEXTULUI RELIGIOS

Iraida CONDREA

Abstract


Textele religioase au stat la baza culturii scrisului în limba română. Studierea cărţilor religioase publicatela Chişinăuîn secolul XIX contribuie la depistarea unor particularităţi lexico-sintactice şi terminologice inedite, în funcţie de tipul lucrării. Ediţiile de carte religioasă din acea perioadă pot reprezenta retipăriri, adaptări, traduceri, fiecare înscriindu-se într-o arie tematică şi stilistică deosebită. Limbajul lor se caracterizează prin împrumuturi terminologice, adaptări şi in­terferenţe. Evaluarea acestui patrimoniu lărgeşte şi aprofundează informaţiile ce ţin de stilistica textului şi de domeniul discursului religios. Sunt caracterizate diverse varietăți ale textelor cu tematică religioasă, argumentându-se existența separată a unui stil religios.

A STYLISTIC APPROACH TO THE RELIGIOUS TEXTS 

Religious text constitutes the base of the writing culture in Romanian. Depending on the type of the work, religious texts published in the XIX century contribute to the discovery of some unprecedented lexico-syntactical peculiarities. The editions of religious books from that period can represent reprintings, adaptations, translations, but each of them is part of a specific thematic and stylistic area. Their language is characterized by terminological loans, adaptations, and interferences. The evaluation of this heritage enlarges and deepens the information referring to the stylistics of the religious texts and the religious discourse. 


Keywords


religious text, religious discourse, religious language, style, adaptation, translation, loan.

Full Text:

PDF PDF

References


CHIVU, Gh. O variantă ignorată a românei literare moderne – limbajul bisericesc. În: Limba română, XLIV, 1995, nr.9-12.

Ipostaze ale literaturii române vechi şi premoderne (secolele XVI-XVIII). Studii şi texte / Alcătuire: Vlad Chiriac. Coordonare şi îngrijire a textelor: Pavel Balmuş, Svetlana Korolevski. Chişinău, 2007.

VARLAAM, mitropolitul Moldovei. Opere. Chişinău, 1991.

FUŞTEI, N. Издательская деятельность митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони. În: Codrul Cosminului, XIX, 2013, nr.1, p.25-46.

CERETEU, I. Carte românească veche şi modernă în fonduri din Chişinău. Catalog. Iaşi, Tipo Moldova, 2011.

DANILOV, M. Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia, 1812-1918. Chişinău, 2007.

CERETEU, I. Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova. Ediţie enciclopedică. Chişinău, 2016. 472 p.

CONDREA, I. Structura primelor cărţi religioase în limba română, tipărite în tipografia exarhicească din Chişinău. În: AKADEMOS, 2016, nr.1, p.115-119.

ZAFIU, R. Diversitate stilistică în româna actuală. Bucureşti, 2001.

ŢÂRA, V.D. Discursul religios, model şi normă de exprimare îngrijită în epoca veche. http://www.diacronia.ro/en/indexing/details/A6/pdf

OBORCEA, N. Încercare de definire a stilului religios. În: AUT (Analele Universităţii Timişoara), XLII-XLIII, 2004-2005, p.241-248.

DIACONIŢĂ, G. Stilul religios în diacronie. https://www.academia.edu/19884501/Stilul_religios_in_diacronie

CHIVU, Gh. Scrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneşti. Locul textelor bisericeşti în cadrul scrisului românesc. În: DACOROMANIA (Cluj-Napoca), serie nouă, XVII, 2012, nr.1, p.54-67.

DELEANU, M.M. Limbaj bisericesc sau stil religios? http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A13033/pdf

DRĂGHICESCU, R. Expresivitatea nivelurilor limbii în limbajul rugăciunii. http://revistateologica.ro/wp-content/ uploads/2016/01/4.-Expresivitatea-nivelurilor-limbii-in-limbajul-rugaciunii.pdf

TELEOACĂ, D.L. Tradiţie vs inovaţie. Cu referire la limbajul bisericesc (catihetic) actual http://www.agonia.net/index.php/essay/14059021/email.html

BĂRBULEANU (TERECHE), A.-M. Limbajul religios românesc actual. Craiova, 2013.

MUNTEANU, E. Lexicologie biblică românească. Bucureşti: Humanitas, 2008.

OBREJA RĂDUCĂNESCU, D. Discursul religios – discurs specializat http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/A126/pdf

GUIA, S. Discursul religios. Structuri şi tipuri. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.