CONCEPTUL DE RAPORT/RELAŢIE SINTACTIC(Ă) ŞI TIPOLOGIA RAPORTURILOR SINTACTICE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Marcela BURNETE, Gheorghe COLŢUN

Abstract


Atât în lingvistica generală, cât şi în cea românească există diferite opinii în privinţa conceptelor de „raport” şi de „relaţie” sintactic(ă) şi a tipologiei acestora.

În studiul de faţă utilizăm termenul „raport sintactic”, prin care înţelegem legăturile gramaticale care se stabilesc în interiorul grupurilor sintactice şi între unităţile sintactice de acelaşi rang, de niveluri diferite sau de niveluri interdependente.

În ceea ce priveşte tipologia raporturilor sintactice, considerăm că în limba română sunt trei raporturi sintactice fundamentale: coordonarea, subordonarea şi inerenţa. Celelalte „aşa-zise” raporturi sintactice sunt varietăţi ale raportu­ri­lor de bază sau se prezintă ca nişte invenţii ocazionale, particulare sau individuale ale cercetătorilor.

THE CONCEPT OF SYNTACTIC CONNECTION / RELATION AND TYPES OF SINTACTIC CONNECTIONS IN ROMANIAN

Both in general linguistics and in Romanian linguistics there are different opinions regarding the concepts of syntactic “connection” and syntactic “relation”, as well as their number.

In the present paper the term “syntactic connection” is used to designate grammatical relations that are established within syntactic groups and between syntactic units, whether they are at the same level, different levels, or interdepen­dent levels.

Regarding their number, we consider that in Romanian there are three fundamental syntactic connections: coordina­tion, subordination, and predication. The other “so-called” syntactic connections are occasional, specific or individual inventions of the researchers.


Keywords


syntactic connection, syntactic relation, coordination, subordination, predication, the relation of equi­valence or apposition, incidence, mixed relation.

Full Text:

PDF PDF

References


SAUSURE, F. de. Curs de lingvistică generală. Iaşi: Polirom, 1997. 280 p.

HJELMSLEV, L. Prolégomènes à une théorie du langage. Paris: Les Editionn de Minuit, 1971. 240 p.

HELIADE-RĂDULESCU, I. Gramatica românească. Bucureşti: Eminescu, 1980. 557 p.

Gramatica limbii române, II. Bucureşti: EA, 1963. 588 p.

DIMITRIU, C. Tratat de gramatică a limbii române. II, Sintaxa. Iaşi: Institutul European, 2002. 1605 p.

TAMBĂ Dănilă, E. Vechi şi nou în sintaxa limbii române. Iaşi: Demiurg, 2004. 198 p.

HAGY, R. Sintaxa limbii române. Unităţi, raporturi şi funcţii. Iaşi: Institutul European, 2005. 404 p.

SECRIERU, M. Nivelul sintactic al limbii române. Iaşi: Sedcom Libris, 2007. 227 p.

STATI, S. Teorie şi metodă în sintaxă. Bucureşti: EDP, 1967. 274 p.

GUŢU RUMALO, V. Sintaxa limbii române, Bucureşti: EDP, 1973. 209 p.

TRANDAFIR, Gh. Relaţiile sintactice în cadrul frazei. În: Limba Română, XIII, 1974, nr.5, p.385-391.

IORDAN, I., ROBU, Vl. Limba română contemporană. Bucureşti: EDP, 1978. 685 p.

IRIMIA, D. Gramatica limbii române. Iaşi: Polirom, 1997. 544 p.

MERLAN, A. Sintaxa limbii române. Relaţii sintactice şi conectori. Iaşi: Universitatea „Al.I. Cuza”, 2001. 285 p.

DIACONESCU, I. Sintaxa limbii române. Bucureşti: EE, 1995. 435 p.

COBEŢ, D., MANEA, L. Dicţionar general de sinonime. Chişinău: Gunivas, 2013. 2010 p.

TOLOCENCO, P. Relaţii, raporturi şi funcţii sintactice. În: Omagiu profesorului şi omului de ştiinţă Anatol Ciobanu. Chişinău: CEP USM, 2004, p.386-391.

DIACONESCU, I. Sintaxa limbii române. II, Relaţiile sintactice. Bucureşti: Universitatea din Bucureşti, 1993. 162 p.

AVRAM, M. Gramatica pentru toţi. Bucureşti: Humanitas, 1997. 597 p.

DRAGOMIRESCU, D.D. Teze şi antiteze în sintaxa limbii române. Cluj: Glusium, 1997. 287 p.

MOCEANU, O. Limba română. Compendiu. Braşov: Aula, 1998. 183 p.

GOGA, M. Limba română. Morfologie. Sintaxă. Ghid de analiză morfosintactică. Cluj-Napoca, 2000. 330 p.

Gramatica limbii române. II, Enunţul. Bucureşti: EA, 2005. 1036 p.

EŢCU, I. Sintaxa elementară a limbii române. Introducere în sintaxologie. Chişinău: Institutul de Lingvistică al AŞM, 2000. 184 p.

POPESCU, F.D. Sintaxa limbii române. Bucureşti: Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 2003. 200 p.

Gramatica de bază a limbii române / Coord. G. Pană Dindelegan. Bucureşti: Univers Enciclopedic gold, 2010. 586 p.

STATI, S. Elemente de analiză sintactică. Bucureşti: EDP, 1972. 189 p.

MITREA, C. Sintaxa limbii române. Galaţi: Porto-Franco, 1996. 387 p.

CONSTANTINESCU, D.Gh. Sintaxa limbii române. Bucureşti: EŞ, 1998. 568 p.

Dicţionar de ştiinţe ale limbajului. Bucureşti: Nemira, 2005. 606 p.

ŞERBAN, V. Sintaxa limbii române. Ed. a II-a. Bucureşti: EDP, 1970. 443 p.

IVĂNUŞ, D. Teoria şi topica propoziţiilor subordonate necircumstanţiale. Craiova: Universitaria, 1994. 220 p.

ŞERBAN, V. Teoria şi topica propoziţiei în româna contemporană. Bucureşti: EDP, 1974. 236 p.

DIMITRIU, C. Gramatica limbii române explicată. Sintaxa. Iaşi: Junimea, 1982. 383 p.

ZUGUN, P. Realizarea suficientă şi realizarea insuficientă a funcţiilor sintactice. În: Limba Română, XII, 1992, nr.1-2, p.109-111.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.