ECHIVALENTE ROMÂNEŞTI ALE VERBELOR PREFIXALE DIN LIMBA RUSĂ CU SEMANTICĂ INCOATIVĂ

Aliona SOBOL

Abstract


Una dintre semnificaţiile pe care le au verbele din limba rusă, datorită ataşării prefixelor воз-/ вос-, за- şi по-, este cea de început al acţiunii. În limba română, sensul în cauză este exprimat prin intermediul unor verbe aspectuale cu se­mantică incoativă, cel mai frecvent fiind verbul aspectual propriu-zis a începe. În cadrul echi­valentelor româneşti ale ver­belor prefixale aspectuale din limba rusă funcţionează ca aspectuale şi lexemele polisemantice a prinde a / să,
a
izbucni în, a fi cuprins de, a se apuca de, a (se) porni pe, a se pune pe.

ROMANIAN EQUIVALENTS OF VERB PREFIXES WITH INCHOATIVE SEMANTICS FROM RUSSIAN LANGUAGE

One of the meanings that verbs have in the Russian language due to the adding of the prefixes воз-/вос-, за- and по-, is the one of the beginning of the action. In the Romanian language the meaning itself is expres­sed via some of aspectual verbs with inchoative semantics, the most frequent being the verb a începe (to begin) itself. In the framework of the Romanian equivalents of the aspectual verb prefixes from the Russian language the polysemantic lexemes a prinde a / să, a izbucni în, a fi cuprins de, a se apuca de, a (se) porni pe, a se pune pe function as aspectual verbs.


Keywords


Aktionsart, Romanian equivalent, prefix, aspectual verb, inchoative verb, verb prefixes.

Full Text:

PDF

References


EVSEEV, I. Semantica verbului: Categoriile de acţiune, devenire şi stare. Timişoara: Facla, 1974. 183 p.

Noul dicţionar enciclopedic al ştiinţelor limbajului / Oswald Ducrot, Jean-Marie Schaeffer. Bucureşti: Babel, 1996. 532 p. ISBN 973-48-1027-8

АBИЛОBA, H.С. Вид глагола и семантика глагольного слова. Москва: Наука, 1976. 327 c.

SAVIN, A. Valori lexico-gramaticale ale locuţiunilor verbale româneşti în plan sincronic şi diacronic (Categoria Aktionsart şi Terminativitate: Aterminavitate): Teză de doctor în ştiinţe filologice. Chişinău, 1996.

Gramatica limbii române. Vol. I. Cuvântul. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2005. 712 p.

ISBN 973-27-1305-4

Dicţionar rus-român / Gh.Bolocan, T.Voronţova, E.Şodolescu-Silvestru. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclope-dică, 1985. 1703 p.

Dicţionar de expresii şi locuţiuni româneşti / Coord. A.Dobrescu. Iaşi: MYDO CENTER, 1997. 425 p.

ISBN 973-97759-4-2

ТOЛOЧEHKO, П. Сопоставительная характеристика языковых явлений (на материале русского и румын-ского языков). Кишинeв, 1999. 224 c.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.