PERSPECTIVA PRAGMATICĂ A ACTULUI DENOMINĂRII ÎNTRE CONVENŢIONAL ŞI NECONVENŢIONAL

Tatiana TREBEŞ

Abstract


Lucrarea de faţă propune premisele studierii antroponimiei din perspectivă pragmatică, care impune redimensiona­rea sferei semantice a termenului nume propriu / antroponim, tratat ca produs al actului de nominaţie. Extinderea sferei semantice a termenului antroponim a dus la identificarea a noi categorii funcţionale ale numelui propriu.

THE PRAGMATIC PERSPECTIVE OF THE DENOMINATIVE ACT BETWEEN CONVENTIONAL AND UNCONVENTIONAL

 

This article aims to present the premises of anthroponymy study from the pragmatic point of view, that imposes the redimensioning the semantic sphere of the term proper name/anthroponym, treated as a product of the nominative act. the extending of the semantic sphere of the term anthroponym due to the identification of new functional categories of the proper names. 


Keywords


pragmatics, proper name, anthroponym, speech acts, conventional/unconventional anthroponym.

Full Text:

PDF

References


GUŢU ROMALO, V. (coord.). Gramatica limbii române (GALR), I. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2008.

VAN LANGENDONCK, W. Teoria şi tipologia numelor proprii. Berlin / New York: Mount de Guyter, 2007.

MANU MAGDA, M. Pragmatică şi antroponimie (consideraţii teoretice referitoare la sistemul apelativelor în limba română actuală). Disponibil http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V1461

FELECAN, O. Tipologia numelor de firme din spaţiul public românesc actual. În: Limba română: ipostaze ale variaţiei lingvistice. Actele celui de-al 10-lea Colocviu al Catedrei de limba română (Bucureşti, 3-4 decembrie 2010), R.Zafiu, C.Uşurelu şi H.Bogdan Oprea, vol. I, p.249-257. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti, 2011.

FELECAN, D. Pragmatica numelui şi a numirii neconvenţionale: de la paradigme teoretice la practice discursive. Cluj-Napoca: Mega, 2014.

IONESCU PÉREZ, G. Concepte, metodologie şi terminologie în antroponimia romanică. În: Limba română, limbă romanică. S. Reinheimer Rîpeanu şi I. Vintilă Rădulescu (coord.), 215-230. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2007.

COSNICEANU, M. Studiu asupra numelor de persoane. Chişinău: Ştiinţa, 1973.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.