IDENTITATE ŞI ALTERITATE ÎN POEZIA LEONIDEI LARI

Ludmila USATÂI

Abstract


Valorificarea diferenţei, a multiplicităţii şi pluralismului în cultură şi literatură aduce în discuţie problema identităţii şi a alterităţii. Inevitabil, trebuie stabilită şi nuanţată relaţia dintre construcţia identitară şi perceperea alterităţii.

Relaţia identitate-alteritate se regăseşte adânc infiltrată în gândirea şi profunzimea ideilor promovate de eul liric al Leonidei Lari.

Drama unui întreg popor, dezbinarea, durerea, frica, moartea sunt puncte de pornire, un început al modificării iden­ti­tăţii în alteritate.

Suferinţa fizică este, în multe dintre versurile poetei şaptezeciste, rezultatul stării interioare de conflict identitar, stare ce provoacă o senzaţie puternică de durere.

Astfel, putem afirma că în opera Leonidei Lari subiectul liric se caută şi se regăseşte în Celălalt, în umbră, în dublură. Eul priveşte spre Celălalt pentru a se cunoaşte.

IDENTITÉ ET ALTÉRITÉ DANS LA POÉSIE DE LEONIDA LARI

La différence, la multiplicité et le pluralisme dans la culture et la littérature remet en question le problème de l'identité et de l'altérité. Inévitablement, il faut établir et nuancer la relation entre la construction identitaire et la perception de l'altérité.

La relation identité-altérité se retrouve infiltrée dans la pensée et la profondeur des idées promues par l’ego lyrique de Leonida Lari.

Le drame d'un peuple tout entier, la douleur, la peur, la mort constituent les points de départ d'un changement d'identité dans l'altérité. La souffrance physique est, dans de nombreux vers de la poétesse, le résultat d’un état intérieur de conflit d'identité, une condition qui provoque la sensation de douleur forte. Ainsi, on peut dire que dans l’oevre de Leonida Lari le sujet lyrique cherche et se trouve dans l'autre, à l'ombre, en double exemplaire. L'Ego se connaît par rapport à l’Autre.


Keywords


identité, altérité, la différence, la multiplicité, le pluralisme, l’ego, l'autre, altérité intérieure, extérieure, conflit d'identité.

Full Text:

PDF

References


SOLOMON, M. Identitatea şi alteritatea sunt de nedespărţit. În: Secolul 21, 2002, nr.1-7.

DOINAŞ, Şt.A. Fragmente despre alteritate. În: Secolul 21, 2002, nr.1-7.

TODOROV, T. Cucerirea Americii. Problema Celuilalt. Iaşi: Institutul European, 1994.

MARIAN, R. Identitate şi alteritate. Eminescu şi Blaga. Bucureşti: Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2005.

CIOBANU, I. Identitate şi alteritate în spaţiul literar. În: Revista de Lingvistică şi Ştiinţă Literară, 2006, nr.1-2.

ZAMFIR, M. Unul sau mai mulţi? În: Secolul 21, 2002, nr.1-7.

USATÂI, L. Eseu despre tipologia eului liric. Chişinău: Grafema Libris, 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.