EMINESCIANISM DE ESENŢĂ ARHETIPALĂ ÎN CREAŢIA LUI GRIGORE VIERU

Dorina ROTARI

Abstract


Eminescianismul creaţiei vierene se manifestă atât explicit, prin prezenţa unor constante poetice din opera predece­so­rului, cât şi latent, având ca suport elementele „ontologiei arhaice” valorificate de ambii scriitori. Astfel, se poate vorbi despre un eminescianism de sorginte arhetipală, rezultat al reactivării poetice a unor „imagini primordiale” circumscrise imaginarului colectiv, geografiei mitologice şi viziunii mitice (orfice), care generează filiaţii ontopoetice, susţinând impresia de „revenire” a precursorului.

EMINESCIANISM D’ESSENCE ARCHETYPIQUE DANS LA CREATION DE GRIGORE VIERU

L’«eminescianisme» de la création de Grigore Vieru se manifeste à la fois explicitement, par la présence des marques spécifiques à l’oeuvre du précurseur, et latent, ayant comme support les éléments de l’ «ontologie archaïque», illustrés par les deux auteurs. On peut parler d’un «eminescianisme» d’essence archétypique, le résultat de la réactivation poétique des «images primordiales» circonscrites à l’inconscient collectif, à la géographies mythologique et à la vision mythique (orphique), qui génèrent des similitudes ontopoétiques, créant l'impression de «retour» du précurseur.


Keywords


«eminescianisme», relations intra-poétique, ontologie archaïque, géographie mythologique, orphisme.

Full Text:

PDF

References


BLOOM, H. Anxietatea influenţei. O teorie a poeziei / Traducere şi note de Rareş Moldovan. Piteşti: Paralela 45, 2008.

JUNG, C.G. În lumea arhetipurilor / Traducere din limba germană, prefaţă, comentarii şi note de Vasile Dem. Zamfirescu. Bucureşti: Jurnalul Literar, 1994.

BLAGA, L. Trilogia culturii. Bucureşti: Humanitas, 2011.

TONOIU, V. Ontologii arhaice în actualitate. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.

CIMPOI, M. Grigore Vieru. Poetul arhetipurilor. Chişinău: Prut Internaţional, 2005.

ELIADE, M. Mitul eternei reîntoarceri. Arhetipuri şi repetare / Traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 1999.

PETRESCU, I. Eminescu. Modele cosmologice şi viziune poetică. Bucureşti: Universal Dalsi, 2000.

BACHELARD, G. Poetica reveriei / Traducere de Luminiţa Brăileanu, prefaţă de Mircea Martin. Piteşti: Paralela 45, 2005.

POPA, G. Eminescu sau dincolo de absolut. Iaşi: Princeps Edit, 2011. 510 p.

CODREANU, Th. Duminica mare a lui Grigore Vieru. Bucureşti-Chişinău: Litera Internaţional, 2004.

ELIADE, M. Imagini şi simboluri: Eseu despre simbolismul religios. Bucureşti: Humanitas, 1994.

BOIA, L. Istorie şi mit în conştiinţa românească. Ediţia a II-a. Bucureşti: Humanitas, 2011.

JENNY, L. Rostirea singulară / Traducere şi postfaţă de Ioana Bot. Prefaţă de Jean Starobinski. Bucureşti: Univers, 1999.

IRIMIA, D. Studii eminesciene / Ediţie întocmită de Ioan Milică şi Ilie Moisuc. Iaşi: Editura Universităţii „Al.I. Cuza”, 2014.

MARINO, A. Dintr-un dicţionar de idei literare / Ediţie întocmită de Florina Ilis, Rodica Frenţiu. Cluj-Napoca: Argonaut, 2010.

BRAGA, C. De la arhetip la anarhetip. Iaşi: Polirom, 2006.

CURTESCU, M. Eternul Orfeu. Reflexe ale mitului orfic în poezia românească. Chişinău: Ştiinţa, 2005.

LATEŞ, Gh. Mihai Eminescu – orfism şi gnomism. Iaşi: Junimea, 2001.

POPA, G. In principio fuit Eminescu. Iaşi: Panfilius, 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.