ELEMENTE EXPRESIONISTE ÎN LIRICA LEONIDEI LARI

Victoria SOTNIC

Abstract


Complexă şi inegală, creaţia artistică a Leonidei Lari întruneşte trăsăturile unui expresionism sintetic, rezultat din simbioza unei atitudini expresioniste native ce a reverberat nuanţele civice ale liricii sale şi ale unui expresionism preluat la nivelul viziunii şi al stilului. Vocaţia transcenderii, tendinţa de mitizare a realităţii, obsesia întoarcerii în arhaic, carac­terul stihiinic şi dionisiac al trăirilor sunt elemente care plasează creaţia poetei basarabene în descendenţa expresionis­mu­lui metafizic blagian, în timp ce peisajele apocaliptice cu accente groteşti, viziunile angoasante, sentimentul alienării, stridenţa peisajelor o aproie de pesimistul expresionism bacovian.

EXPRESSIONIST ELEMENTS IN LYRIC OF LEONIDA LARI

Complex and unequal, the artistic creation of Leonida Lari meets the features of a synthetic expressionism, resulted from the symbiosis of a native expressionist attitude which had reverberated the civic nuances of her lyric and of an expressionism adopted at the level of vision and style. The transcending vocation, the tendency of reality mythicization, the obsession of returning to archaic, the destructiveness and Dionysian character of feelings are elements that places the creation of Bessarabian poetess in the descent of Blagian metaphysical expressionism, while apocalyptic landscapes with grotesque accents, anguishing visions, alienation feeling, stridency of landscapes approach her poetry to the Bacovian pessimistic expressionism.


Keywords


influence, reception, nativ expressionism, synthetic expressionism, lyrical model.

Full Text:

PDF

References


ULICI, L. Recurs. Bucureşti: Cartea Românească, 1971.

VATTIMO, G. Sfârşitul modernităţii: nihilism şi hermeneutică în cultura postmodernă / Traducere de Ştefania Mincu, postfaţă de Marin Mincu. Constanţa: Pontica, 1993.

SIMION, E. Dicţionarul general al literaturii române. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2005.

LANGA, A. Expresionismul în poezia română: de la Lucian Blaga la Leonard Tuchilatu. Chişinău: Prut Internaţional, 2001.

DOINAŞ, Şt. Aug. Lectura poeziei. Bucureşti: Cartea Românească, 1980.

MOARCĂS, G. Disonanţe. Braşov: Editura Universităţii „Transilvania”, 2011.

BLOOM, H. Anxietatea influenţei: o teorie a poeziei / Traducere şi note de Rareş Moldovan. Piteşti: Paralela 45, 2008.

DOINAŞ, Şt. Aug. Eseuri. Bucureşti: Eminescu, 1996.

MANOLESCU, N. Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură. Piteşti: Paralela 45, 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.