ŢINUTUL HOTIN ÎN STATISTICILE AUSTRIACĂ ŞI RUSEASCĂ DE LA SFÂRŞITUL SECOLULUI XVIII – ÎNCEPUTUL SECOLULUI XIX

Valentin TOMULEŢ

Abstract


În baza izvoarelor publicate şi a celor de arhivă inedite, autorul analizează statistica austriacă din 1788 şi cea ruseas­că din 1808, perfectată în anii de ocupaţie a Principatelor Române de armatele ruse, şi constată că ţinutul Hotin a prezentat un mare interes în planurile geostrategice şi geopolitice ale Austriei şi Rusiei la sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea. Aceste statistici, deşi nu pot pretinde la o exactitate absolută, din mai multe considerente, dictate atât de factori obiectivi, cât şi de factori subiectivi, prezintă un interes deosebit în studierea istoriei locale şi a proceselor de ordin de­mografic. În pofida acestui fapt, interesul şi importanţa lor este una vădită.

Prezenţa unor statistici detaliate referitoare la mărimea, distribuţia şi compoziţia populaţiei era necesară pentru pla­ni­ficarea şi implementarea politicilor economice, sociale şi fiscale de dezvoltare, promovate de Austria şi Rusia în teritoriile anexate sau aflate în sfera de influenţă a acestor două imperii.

Statistica austriacă înregistrează la 1788 în ţinutul Hotin 179 de localităţi: 66 – în partea de sus a ţinutului şi 113 – în partea de jos; cea rusească din 1808 – 173 de localităţi, cu un număr de 15.111 de familii, sau de cca 75.000 de persoane.

HOTIN COUNTY IN THE DESCRIPTION OF THE RUSSIAN AND AUSTRIAN STATISTICS FROM THE LATE 18TH – BEGINNING OF THE 19TH CENTURIES

Based on published and unpublished archival sources, the author analyzes the Austrian statistics of 1788 and the Russian statistics of 1808, prepared during the occupation of the Romanian Principalities by the Russian armies, and ascertains that Hotin county, presented a great interest in geostrategic and geopolitical plans of Austria and Russia at the end of the eighteenth – beginning of the nineteenth century. The named statistics present a particular interest in the study of local history and demographic processes, although they can not claim to be absolutely exact, for several reasons, dictated both by objective and subjective factors. Despite this fact, their interest and importance is obvious.

The presence of detailed statistics on the size, distribution and composition of the population was necessary forAustriaandRussiain order to plan and implement economic, social and fiscal policies of development, in the territories annexed or under the sphere of influence of the two empires. Austrian Statistics of 1788 recorded in the Hotin county 179 localities, 66 – in the upper part of the county, and 113 – in the lower part; while the Russian one of 1808 – 173 localities, with a total of 15.111 families, or about 75.000 persons.


Keywords


demography, population statistics, Romanian countries, Hotin County, taxation.

Full Text:

PDF

References


POPESCU, M. Veniturile raialei Hotinului în timpul stăpânirii turceşti. În: Revista arhivelor, anii 1928-1929. Bucureşti, 1929, p.394-401.

BULAT, T.G. O statistică a Moldovei din 1809. În. Arhivele Basarabiei. Revistă de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru, 1929, nr.1, p.64-67.

ANRM, F. 1, inv. 1, d. 3639.

Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar / Coordonatori: Ovid Sachelarie şi Nicolae Stoicescu. Bucureşti: Academia Republicii Socialiste România, 1988. 581 p.

AIMSR, F. 438, d. 536.

ЗЕЛЕНЧУК, В.С. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. Кишинев: Штиинца, 1979. 288 c.

POŞTARENCU, D. Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. Chişinău: Prut Internaţional, 2006. 304 p.

ISBN 978-9975-69-048-5

ANRM, F. 2, inv. 1, d. 401.

BULAT, T.G. Starea ţărănimii moldave supt ocupaţia rusească (1808). În: Arhivele Basarabiei. Revistă de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru (Chişinău), 1929, nr.4, p.32.

ANRM, F. 3, inv. 1, d. 341.

ANRM, F. 5, inv. 3, d. 548.

TOMULEŢ, V. Basarabia în epoca modernă (1812-1918) (Instituţii, regulamente, termeni). Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită. Iaşi: Tipo Moldova, 2014. 672 p. ISBN 978-606-676-475-9


Refbacks

  • There are currently no refbacks.